ประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อย AIA ปี 2566

ประกันสุขภาพเด็ก AIA

ทําประกันสุขภาพให้ลูกของอะไรดี ในปี 2566 AIA มี ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อย ประกันสุขภาพทารกแรกเกิด แบบไหนไว้สร้างความคุ้มครองให้ลูกรักและให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกกันบ้าง

AIAplanner ทีมงานตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ จาก เอไอเอ ได้เรียบเรียงข้อมูลทั้งความคุ้มครอง ราคา ค่าเบี้ย และข้อดีข้อด้อย ไว้ในบทความนี้ให้ได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกันค่ะ

ควรทำประกันสุขภาพเด็ก ให้ลูกไหม ?

นี่คือเหตุผลจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจทำประกันสุขภาพให้ลูกกับเราตั้งแต่แรกคลอดกันค่ะ

 1. เด็กเล็กภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ ทำให้น้องๆป่วยบ่อย หลายๆคนป่วยเฉลี่ย 2-4 ครั้งต่อปี อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้กับคุณพ่อคุณแม่
 2. ลูกน้อยคือแก้วตาดวงใจ บางครั้งไม่สามารถสื่อสารอาการเจ็บป่วยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ ยามเจ็บป่วยมาคุณพ่อคุณแม่จึงอยากให้ลูกได้รับการรักษาที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด
 3. การทำประกันสุขภาพให้ลูกตั้งแต่ก่อนป่วย จะทำให้ไม่ต้องถูกยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อน หรือถูกเพิ่มเบี้ยซึ่งจะทำให้เราต้องจ่ายราคาค่าเบี้ยที่ต้องสูงขึ้นไปอีก ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนตั้งใจว่าจะทำอยู่แล้วและงบประมาณพร้อมอยากให้ทำให้ไวที่สุดค่ะ ซึ่งบางโรคหากป่วยก่อนทำประกัน เช่น RSV น้องอาจจะไม่สามารถสมัครทำประกันไปได้อย่างน้อยอีก 1-2 ปีเลยค่ะ
 4. ความเชื่อที่ว่ารอให้โตก่อนเบี้ยจะถูกลง หรือ เด็กทารกอยู่แต่บ้านไม่น่าจะป่วย อาจจะใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจากโรคในเด็กบางโรคไม่ออกอาการในผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่อาจเป็นพาหะนำโรคมาติดเด็กได้ หรือหากบ้านไหนมีพี่ไปโรงเรียนที่พบได้บ่อยเลยคือการที่พี่ติดจากโรงเรียนแล้วนำมาติดน้องอีกทีค่ะ

โรคที่พบบ่อยในเด็ก และค่าใช้จ่าย

 1. โรค RSV ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 50,000 – 150,000 บาท
 2. โรค มือ เท้า ปาก ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 30,000 – 120,000 บาท
 3. ไข้หวัดใหญ่ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 30,000 – 80,000 บาท
 4. ไข้เลือดออก ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 5. ท้องเสีย ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 20,000 – 50,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรคในเด็ก

ประกันสุขภาพเด็กในปัจจุบัน ทำไมถึงแพง

ในปัจจุบันประกันสุขภาพเด็กมีราคาค่อนข้างสูงเฉลี่ย ราคาเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่น – 1 แสนกว่าบาท ขึ้นกับ อายุ เพศ วงเงินคุ้มครอง และประวัติสุขภาพ

แต่เนื่องจากเด็กเล็กช่วงอายุ 0 – 5 ขวบ มีโอกาสเจ็บป่วยได้บ่อยกว่าปกติ เด็กบางคนอาจจะป่วยกว่า 2-4 ต่อปี อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่ค่อนข้างสูง ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งเฉลี่ยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท จึงส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็กจึงสูงตามไปด้วย เนื่องจากบริษัทประกันต้องวางแผนวงเงินความคุ้มครองกับค่าเบี้ยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถให้แผนสามารถดูแลคุ้มครองสุขภาพเด็กได้อย่างยั่งยืน

ถึงแม้ว่าค่าเบี้ยประกันเด็กจะราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบัน แต่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกเนื่องจาก “ค่าเบี้ยประกัน ถูกกว่า ค่ารักษาในวันที่ลูกเจ็บป่วย” แน่นอนค่ะ

แผนประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อย ของ AIA ในปี 2566 แบบไหนดี

คำถามที่พบได้บ่อยในการวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกน้อยกับคุณพ่อ คุณแม่ คือ แผนไหนที่ดีที่สุด ซึ่งถ้าจะตอบว่าแผนไหนที่ดีที่สุด ก็คือ แผนที่วงเงินสูงที่สุดนั้นเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเด็กที่ดีที่สุด

แต่ในแต่ละครอบครัว มีรายรับ รายจ่าย ที่ไม่เท่ากัน งบประมาณในการทำประกันให้ลูกย่อมแตกต่างกันไป ปัจจุบันมีแบบประกันแบบไหนไว้เป็นตัวเลือกใช้สร้างความคุ้มครองให้กับลูกรักบ้าง เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากันค่ะ

1. ประกันสุขภาพเด็ก แบบมี OPD – AIA H&S EXTRA

แผนประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันแบบคุ้มค่า พร้อมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) อีกทั้งผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีปีไหนไม่ได้เคลม

ความคุ้มครองแผน AIA H&S EXTRA

AIA H&S EXTRA

HS EXTRA OPD

จุดเด่นแผน AIA H&S EXTRA

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร บริการโรงพยาบาล สูงสุดที่ 6,500 บาทต่อวัน
 • ค่าแพทย์สูงสุดวันละ 1,200 บาท
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุด 120,000 บาท ต่อครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สูงสุด 40,000 บาท ต่อครั้ง (สำหรับโรคเดิมจะใช้วงเงินเดิมภายใน 90 วัน)
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 9,000 บาท ต่อปี
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษสูงสุด 4,500 บาท ต่อปี
 • อายุรับประกัน 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 85 ปี

 

ราคา ค่าเบี้ยแผน AIA H&S EXTRA

ราคาเบี้ย H&S EXTRA

*ค่าเบี้ยในตารางยังไม่ได้ร่วมส่วนประกันชีวิตหลัก

ตัวอย่างการวางแผน กรณีเด็กชายอายุ 1 เดือน ทำแผนค่าห้อง 3500 บาท + ประกันชีวิตหลักความคุ้มครอง 100,000 บาท (20 PLNP) ค่าเบี้ยรวม 47,550 + 1,276 = 48,826 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันเด็กแบบมี OPD – AIA H&S EXTRA

2. ประกันสุขภาพเด็กควบการลงทุน AIA H&S EXTRA – UDR

ประกันสุขภาพเด็ก AIA H&S EXTRA – UDR ประกันสุขภาพแบบมีออมในกองทุนรวม แผนนี้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจะเป็นแบบเดียวกันกับแผน AIA H&S EXTRA ธรรมดา แต่จะมีจุดเด่นคือจะเป็นประกันควบการลงทุนทำให้คุณสมบัติอื่นที่เหนือกว่า ได้แก่ การได้ค่าเบี้ยคงที่ มีเงินสะสมในกองทุนรวม และมีความยืดหยุ่นในการวางแผนได้หลากหลายกว่า

ความคุ้มครองแผน AIA H&S EXTRA – UDR

AIA H&S EXTRA

HS EXTRA OPD

จุดเด่นของแผน AIA H&S EXTRA – UDR

  • วางแผนจ่ายเบี้ยได้คงที่ตลอดสัญญาทำให้วางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องประกันได้ง่ายขึ้น
  • การันตีการรับประกันตลอดสัญญา
  • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยเบี้ยหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม
  • จ่ายเบี้ยรวมน้อยกว่าในระยะยาว
  • วางแผนหยุดหรือพักชำระเบี้ยได้ในอนาคต
  • มีความยึดหยุ่นของแผนมากกว่า
  • มีเงินกองทุนสำรองไว้ใช้ในอนาคต

 

ราคา ค่าเบี้ยประกันแผน AIA H&S EXTRA – UDR

ราคาเบี้ย H&S EXTRA UDR

แผน H&S Extra 3500

ตัวอย่างการวางแผน

เด็กชายอายุ 3 ขวบ วางแผนค่ารักษาพยาบาลวงเงิน H&S Extra- UDR ค่าห้อง 3500 บาท

  • แผนค่ารักษาพยาบาล AIA H&S Extra-UDR ค่าห้อง อาหาร วันละ 3,500 บาท
  • ค่าแพทย์วันละ 900 บาท
  • วงเงินค่าผ่าตัดครั้งละ 90,000 บาท
  • ค่ารักษา ยา น้ำเกลือ แล็บ เวชภัณฑ์ พยาบาล 25,000 บาท ต่อครั้ง (โรคเดิมใช้วงเดิมภายใน 90 วัน)
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงครั้งละ 7,000 บาท
  • วงเงินค่ารักษาแบบ OPD สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป ปีละ 6,000 บาท
  • ถ้าทั้งปีไม่ได้เคลมมีเงินคืน 3,000 บาท
  • คุ้มครองชีวิต 360,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ 360,000 บาท

รวมความคุ้มครองทั้งหมด ชำระเบี้ยปีละ 35,929 บาท

ประมาณการมูลค่ารับซื้อคืน

หรือ เงินในหน่วยลงทุนสะสมในกองทุนรวม กรณีได้ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนปีละ 5% ประมาณการตามกราฟเส้นสีเหลือง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเด็กแบบมีออมในกองทุนรวม H&S EXTRA – UDR

3. ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY – UDR

ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายวงเงินสูง พร้อมการลงทุนในกองทุนรวม ที่ถูกออกแบบมาสำหรับแนบกับประกันควบการลงทุน AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)  เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ได้ทั้งประกันสุขภาพ เงินออม และการลงทุนเพื่อสร้างกองทุนมาดูแลประกันสุขภาพระยะยาวให้ลูกในอนาคต

ความคุ้มครอง AIA Health Happy

ราคา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็ก AIA HEALTH HAPPY – UDR

ตัวอย่าง ราคา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย AIA Health Happy- UDR แบบรวมประกันชีวิตหลักขั้นต่ำสุดที่ความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพเริ่มต้นอย่างละ 360,000 บาทแล้ว

ราคาประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

จุดเด่นของแผนประกัน AIA HEALTH HAPPY – UDR

 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา
 • การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา
 • สามารถวางแผนระยะเวลาชำระเบี้ยได้
 • ลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันระยะยาว
 • สามารถถอนหน่วยลงทุนมาใช้ได้

ตัวอย่างการวางแผน กรณีเด็กหญิงอายุ 1 ปี คุณพ่อคุณแม่ต้องการวางแผนประกันสุขภาพเด็กให้ลูก พร้อมสร้างเงินเก็บเงินออม และเงินลงทุนให้ลูกในอนาคต โดยวางแผน

ค่ารักษาพยาบาลวงเงินปีละ 5,000,000 บาท ต่อปี

ค่าห้องวันละ 3,000 บาท

หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มเป็น 10,000,000 ล้านบาทต่อปี ต่อเนื่องกัน 4 ปีกรมธรรม์

ความคุ้มครองประกันชีวิตหลัก AIA ISSARA PLUS ให้ความคุ้มครองชีวิต 360,000 บาท และความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ 360,000 บาท เบี้ยประกันรวมปีละ 61,335 บาท

กรณีกองทุนที่ลูกค้าเลือกทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณ 5% ต่อปี

 • ปีที่ 20 จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 8xx,xxx บาท
 • ปีที่ 30 จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 1,7xx,xxx บาท
 • ปีที่ 60 จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 8,4xx,xxx บาท

*เป็นค่าประมาณการผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการลงทุน ณ ตอนนั้น

 

สามารถวางแผนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • สร้างเป็นแผนประกันสุขภาพและกองทุนการศึกษาหรือเงินทุนให้ลูกในอนาคต
 • สามารถวางแผนสะสมเงินในกองทุนช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20, 25 หรือ 30 ปี หลังจากนั้นหยุดชำระเบี้ย แล้วให้ผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนมาดูแลค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้ลูกต่อในระยะยาวได้ (สัญญาสุขภาพคุ้มครองได้สูงสุดที่อายุ 85 ปี)
 • สามารถถอนหรือเพิ่มเงินออมในหน่วยลงทุนได้ (ตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีคงอยู่ในกรมธรรม์ในช่วงนั้นๆ)

 

“สามารถปรึกษาตัวแทนที่มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุนและสิทธิในการแนะนำผลิตภัณฑ์ Unit Linked เพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลไป”

* ต้องทำผ่านตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ Unit Linked และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันควรประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง และศึกษาเรื่องการลงทุนก่อนการตัดสินใจ

*** ผลตอบแทนที่แสดงเป็นค่าประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยกลางๆที่ 5% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่แทนจริงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทุนและสภาพตลาด อาจจะมีความผันผวนระหว่างทาง ซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทนน้อยหรือ มากกว่า ที่ประมาณการไว้ได้ ซึ่งหากลูกค้าลงทุนได้ผลตอบแทนที่มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนสะสมที่จะถอนจากกรมธรรม์ได้ก็จะมากกว่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย แบบควบการลงทุน AIA HEALTH HAPPY- UDR

ตารางเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเด็ก AIA ยอดนิยม ปี 2566

แผนประกันสุขภาพลูกน้อยมีหลายวงเงิน หลากหลายราคา เราทำสรุปแผนที่คุณพ่อคุณแม่นิยม มาให้เปรียบเทียบดูข้อมูลเบื้องต้นกันค่ะ

เปรียบเทียบประกันสุขภาพเด็ก

ตารางเปรียบเทียบราคาค่าเบี้ย ประกันสุขภาพลูกน้อย AIA

ประกันสุขภาพเด็กชาย ราคา
ประกันสุขภาพเด็กหญิง ราคา

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจะมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th > [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]

นิยามประกันสุขภาพแต่ละแบบ

 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามจริงแบบเหมาจ่าย เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่ายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ นำมาคิดค่าใช้จ่ายรวมในวงเงินเดียวกัน แต่อาจมีการจำกัดในส่วนค่าห้องต่อวันไว้ ปัจจุบันสามารถเลือกวงเงินผลประโยชน์สูงสุดได้ตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาทต่อปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : คำถามที่พบได้บ่อยของประกันสุขภาพ

สรุป

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคงได้ข้อมูลและตัวอย่างคร่าวๆของ แผนประกันสุขภาพเด็ก AIA แต่ละแผนกันแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันสุขภาพที่เหมาะสมลูกน้อยของแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ประวัติสุขภาพ ความคุ้มครองที่ต้องการ โรงพยาบาลที่สะดวกใช้บริการในวันที่ลูกเจ็บป่วย  และ งบประมาณของคุณพ่อคุณแม่แต่ละครอบครัวไป หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการทำประกันสุขภาพให้ลูก INBOX เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะ