ตัวแทนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ จาก AIA

เรายินดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

ภญ. รินรำไพ จตุนารถ (หลิว)

 • เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต : 5901061971
 • เลขที่ทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน : 079634

ภก. สันทัด อังกาบ (Joey)

 • เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต : 5701076890
 • เลขที่ทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน : 066434

ที่อยู่บริษัท

บริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

AIAplanner

AIAplanner คือ ทีมงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีจุดเริ่มต้นจาก เภสัชกร 2 คน ที่ให้ความสนใจและมีความต้องการที่จะ วางแผนการเงิน วางแผนการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว

จึงได้เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการวางแผนประกัน ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุด

และมั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และร่วมงานกับบริษัท AIA บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด ผ่านการประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนาน ผ่านทุกวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ Unit Linked มี บลจ. เป็นของตัวเอง และมีพันธมิตรเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock และ Wellington Management อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และตอบโจทย์ Life Style ของคนในปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และต้องการยกระดับวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ที่ปรึกษาให้กับผู้คนในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง การเก็บออม และการวางแผนการเงิน จากหลักสูตรอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน และการวางแผนประกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจในการวางแผนประกัน วางแผนการออม การลดหย่อนภาษี การวางแผนการเงินส่วนบุคคล จากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ขยายไปสู่ลูกค้าหลากหลายอาชีพและหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการประกันและสุขภาพ ทำให้มีโอกาสได้เข้าไปบริการและแนะนำบอกต่อ จนทำให้มีลูกค้าวางใจให้ดูแลบริการมากกว่า 500 ครอบครัว

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ที่เราได้ตัดสินใจ ผันตัวเองมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพเต็มเวลา เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ทั้งในด้าน ความรู้ บริการ และการวางแผนการเงิน การประกัน ให้ตอบโจทย์กับลูกค้า อย่างครบองค์รวม
ซึ่งบริการที่เรามีก็ ได้แก่

เพื่อการเงินที่มั่นคงของครอบครัวลูกค้าเราพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ผ่านตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ ที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง จาก

คำถามที่พบบ่อย

 • “สัญญาประกันชีวิตหลัก” เป็นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันชีวิต AIA
 • “สัญญาเพิ่มเติม” จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการซื้อสัญญาให้ครอบคลุมอะไรเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้าง เช่น ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือเป็นผู้ป่วยนอก ค่าชดเชยรายได้กรณีต้องนอนโรงพยาบาล หรือ ต้องการความคุ้มครองเรื่อง ประกันโรคร้ายแรง เพิ่มเติมหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งสามารถวางแผนให้เหมาะสมได้ตามแต่ละบุคคล
 • สำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ปกติการสมัครสามารถใช้วิธีการสมัครแบบตอบคำถามสุขภาพได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพ
 • กรณีที่ทำวงเงินความคุ้มครองสูงๆ อาจมีการขอตรวจสุขภาพในบางเคส
 • หากลูกค้ามีประวัติสุขภาพ จะมีการเรียกขอตรวจหรือขอประวัติสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อพิจารณารับประกันตามระดับสุขภาพของลูกค้าแต่ละท่าน ซึ่งจะมีรายการตรวจของแต่ละท่านไม่เหมือนกันขึ้นกับประวัติสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยของลูกค้าแต่ละรายไป
 • ปกติประกันสุขภาพโดยทั่วไปจะให้คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลจาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่สมควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรงและการติดเชื้อโควิดด้วย แต่ต้องไม่ใช่โรคที่เป็นข้อยกเว้นหรือโรคที่เป็นมาก่อนหน้าการทำประกัน หรือเป็นโรคที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ ซึ่งข้อยกเว้นโดยทั่วไปของประกันสุขภาพจะมีดังนี้
 • General Exclusion คือ ข้อยกเว้นทั่วไปที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง
 • Personal Exclusion คือ ข้อยกเว้นเฉพาะรายบุคคล เช่น ในคนที่มีประวัติสุขภาพมาก่อนทำประกัน อาจจะมีการยกเว้นการรับประกัน หรือเงื่อนไขในบางโรค

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

เป็นอีกคำถามที่พบได้บ่อยสำหรับผู้สนใจสมัครทำประกันสุขภาพ ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มสนใจการทำประกันสุขภาพก็ต่อเมื่อไปตรวจพบโรคหรือสภาวะผิดปกติบางอย่างของร่างกายแล้ว แต่ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันแล้วยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันสมัคร ดังนั้นหากเราเป็นโรคมาก่อนอาจจะทำให้สมัครทำประกันไม่ผ่าน หรืออาจจะมีเงื่อนไขในการรับประกันเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพจะมี ระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) เพื่อป้องกันโรค หรือ อาการที่อาจจะเป็นมาก่อนหน้าการทำประกันเนื่องจากบางโรคยังไม่แสดงอาการ โดยโรคทั่วไปจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน แต่ในบางโรคที่อาการแสดงนาน อาจจะมีระยะเวลารอคอยถึง 120 วันได้ เช่น

 • โรคต้อเนื้อต้อกระจก
 • โรคไส้เลื่อน
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์

และสัญญาเพิ่มเติมประเภทโรคร้ายแรง อาจจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 60-120 วัน

 • ผู้ป่วยใน หรือ IPD (In Patient Department) หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวใน รพ. หรือผู้ป่วยที่ต้องแอดมิด
 • ผู้ป่วยนอก หรือ OPD (Out Patient Department) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวใน รพ.
 • บางแผนให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือบางแผนให้ความคุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยในและนอก ศึกษารายละเอียดของแต่ละแผนก่อนนะคะ