AIA SAVING SURE

AIA SAVING SURE

AIA SAVING SURE คือ แบบประกันสะสมทรัพย์ตัวใหม่ล่าสุดจาก AIA ที่ช่วยวางแผนเรื่องการออมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 10 ปี แต่ได้รับเงินคืนแบบการันตีต่อเนื่องยาวนานจนถึงอายุ 98 ปี พร้อมผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท

ศึกษาประกันสะสมทรัพย์แบบอื่นเพิ่มเติมได้ที่ :

ประกันสะสมทรัพย์

AIA SAVING SURE ดีไหม จุดเด่นมีอะไรบ้าง

 1. ชำระเบี้ยสะสมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 10 ปี
 2. รับเงินคืนสม่ำเสมอแบบการันตีโดยเฉพาะช่วงวัยเกษียณพร้อมรับความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 99 ปี
 3. ได้รับเงินคืนสูงถึง 820% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นอัตรา IRR ที่สูงมากหากเทียบกับแผนประกันที่มีในปัจจุบัน
 4. ได้รับเงินคืนเพิ่มตามอายุทำให้วางแผนสู้กับเงินเฟ้อในช่วงหลังเกษียณ
 5. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆเกี่ยวกับประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงได้ ทำให้แผนเกษียณของเรามีทั้งความมั่นคงและปลอดภัย
 6. ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยหากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนครบอายุ 60 ปี ฟรี
 7. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดที่ 100,000 บาท

แผนประกัน AIA SAVING SURE เหมาะกับใคร

 • ผู้วางแผนลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะในการลดหย่อนภาษีหมวดประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาทแรก
 • ผู้วางแผนเกษียณด้วยการสร้างเงินช่วงเกษียณอายุ 60 ถึง 98 ปีที่จะได้รับเงินคืนแบบการันตีและเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุในรูปแบบการันตีทำให้แผนเกษียณของเรามีความมั่นคง ปลอดภัย

เงื่อนไขการรับประกัน AIA Saving Sure

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 50 ปี
 • คุ้มครองได้ยาวถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

ตัวอย่างการวางแผนด้วย AIA SAING SURE

ตารางเบี้ย SAVING SURE

ตัวอย่างการวางแผน

ในรูป ชาย 40 ทำงานผู้บริหารในบริษัทเอกชน เสียภาษีที่ฐาน 35% ต้องการวางแผนการเก็บเงินเพื่อเกษียณและลดหย่อนภาษี โดยวางแผนมีเงินสำหรับการเกษียณ 1 ก้อนแบบการันตี เริ่มต้นที่เดือนละ 10,000 บาทหรือปีละ 120,000 เพื่อเป็นค่าปัจจัย 4 นอกเหนือจากเงินพอร์ทการลงทุนก้อนอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง โดยต้องการให้เงินก้อนนี้มีจำนวนที่ออกมาเพิ่มขึ้นตามเวลาด้วยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ

จึงวางแผนด้วย AIA SAVING SURE ซึ่งจะมีเงินออกมาหลังลูกค้าอายุครบ 59 ปี ปีละ 120,000 บาท และเพิ่มขึ้นตามอายุในตาราง และได้เงินก้อนสุดท้ายตอนอายุ 98 ปีที่ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200,000 บาท

โดยการเก็บเงินเพียงปีละ 291,340 บาทเป็นระยะสั้นเพียง 10 ปี รวมทั้งหมดเป็นเงิน 2,913,400 บาท

โดยจะได้สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีสูงสุดที่ 100,000 บาท จากฐานภาษีลูกค้าที่ 35% จะประหยัดภาษีไปได้ปีละ 35,000 บาท รวม 10 เท่ากับ 350,000 บาท

AIA SAVING SURE ลดหย่อนภาษีได้ไหม

สำหรับแผนประกันออมทรัพย์ AIA Saving Sure แม้เงินคืนส่วนใหญ่จากออกมาในช่วงเกษียณ แต่โดยคุณสมบัติของแผนประกันจะเป็นลักษณะของประกันสะสมทรัพย์ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในส่วนของประกันชีวิตแบบทั่วไปสูงสุดได้ที่ 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันลดหย่อนภาษี

AIA SAVING SURE ซื้อได้ที่ไหน

ประกันสะสมทรัพย์ AIA Saving Sure เป็นแบบที่ซื้อได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิต โดยช่องการการซื้อจะทำได้ 2 ช่องการคือ

 1. วางแผนกับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน AIAplanner
 2. ซื้อประกันชีวิตออนไลน์ กับตัวแทน AIA ด้วยระบบ iSign