โรค มือ เท้า ปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease – HFMD)

โรคมือเท้าปาก

โรค มือ เท้า ปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease – HFMD) คือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโร เชื้ออาจจะแพร่กระจายจากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า อัตราการป่วยพบมากสุดในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0 – 4 ปี รองลงมา คือเด็กอายุ 5 – 9 ปี และยังพบได้บ่อยใน โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่เล่นของเด็กในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัด

นอกจากโรคมือเท้าปาก แล้วยังมีโรคอื่นๆที่พบได้บ่อยในช่วงวัยนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม : โรคที่พบบ่อยในเด็กตอนไปโรงเรียน

อาการของโรคมือ เท้า ปาก (หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย)

  • หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก บริเวณเพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น และจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ
  • หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

การรักษาเบื้องต้น

  • สำหรับอาการไข้และความเจ็บปวดจากแผล สามารถบรรเทาได้ด้วยการรับประทานกลุ่มยาแก้ปวดลดไข้
  • การดูแลช่องปาก ให้ใช้น้ำเกลือบ้วนปากบ่อยๆ (จะสามารถใช้น้ำเกลืออุณหภูมิอุ่นๆ ในการบ้วนปากได้ต่อเมื่อเด็กโตพอที่จะบ้วนปากได้เองโดยไม่กลืนน้ำเกลือลงไป)
  • การรับประทานอาหาร ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ ที่กลืนง่าย เช่น ซุป ข้าวต้ม มันบด ไอศกรีม หรือโยเกิร์ต โดยควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนจัด มีรสเปรี้ยว หรือมีรสเผ็ด
  • ป้องกันภาวะขาดน้ำ ด้วยการดื่มน้ำเปล่ามากๆ โดยควรดื่มน้ำทุกๆ ครึ่งชั่วโมง หรือบ่อยกว่านั้น เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

 

การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

  1. โรงเรียนและสถานศึกษาควรมีการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ
  2. สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เด็กคนอื่นๆ
  3. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เช่น ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ ของเล่นต่างๆ
  4. ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น ตลาด ควรอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

“แค่ล้างมือให้สะอาด ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ได้ไม่ยาก และยังเป็นการลดการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง”

สนใจการทำประกันสุขภาพให้ลูกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันเด็ก

อ้างอิงจาก

ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แม้ว่าการป้องกันลูกน้อยจากแนวทางเบื้องต้นจะช่วยลดความเสี่ยงไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อาจป้องกันการเจ็บป่วยของลูกน้อยได้ 100% การทำประกันสุขภาพให้ลูกก็อาจเป็นการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น และหากลูกน้อยเจ็บป่วยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถตัดสินใจให้ลูกได้เข้ารับการรักษาที่ดีได้อย่างรวดเร็ว

มือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลธนบุรี