ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

AIA HEALTH HAPPY

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาในปี 2566 นี้ ไปจนถึงอนาคต คุ้มครองในวันที่คุณทุกข์กาย แต่จะไม่ทุกใจกับค่ารักษา ให้เราช่วยตัดภาระความกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาและการเงินให้คุณ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เลือกได้สูงสุดถึง 25 ล้านบาทต่อปี ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง กรณีเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มผลประโยชน์วงเงินค่ารักษาสูงสุดเป็น 2 เท่า ณ ปีที่ตรวจพบและต่อเนื่องไปรวม 4 ปีกรมธรรม์ ในราคาค่าเบี้ยที่คุ้มค่า

ดูแผนประกันสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ :

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 • มีผลประโยชน์ให้เลือก 1, 5, 15 หรือ 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองค่าบริการพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 • กรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้เป็น 2 เท่า ในปีที่ตรวจพบ และต่อเนื่องรวม 4 ปีกรมธรรม์
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • เพิ่มความคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วันต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ให้ค่ารักษา OPD สำหรับการรักษาที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงได้แก่ การผ่าตัด ล้างไต การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัดแบบเหมาจ่าย
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท) ครั้งละ 2,000 บาท ปีละ 30 ครั้ง
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 – 75 ปี ต่อคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ AIA Vitality รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดถึง 15%
 • รับสิทธิ์บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management: PMCM) โดย Medix (สำหรับแผนความคุ้มครอง 15 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ health happy

ความคุ้มครองของแผน AIA HEALTH HAPPY

Health Happy

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

ตารางเบี้ย AIA Health Happy
AIA-Health-Happy
 • เบี้ยประกันที่แสดงในตารางยังไม่ได้รวมส่วนของประกันชีวิตหลัก ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันชีวิต AIA

บริษัทจะเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า ต่อเนื่อง 4 ปีกรมธรรม์ กรณีพบโรคร้ายแรงตามคำนิยามดังต่อไปนี้

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา (Surgery to Aorta)

AIA HEALTH HAPPY – UDR ประกันสุขภาพเหมาจ่ายควบการลงทุน

ปัจจุบันมีแผนประกันสุขภาพ AIA Health Happy – UDR ที่เป็นประกันควบการลงทุนซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้ทั้งประกันสุขภาพและระบบการออมเงิน และการลงทุนในกองทุนรวมไปในคราวเดียวกัน

ตัวอย่างการวางแผน

หญิงอายุ 31 ปีวางแผนสร้างความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล AIA Health Happy วงเงินปีละ 5 ล้านบาท รวมกับแผนประกัน AIA Issara Plus เพื่อสร้างระบบการออม และลงทุนในพอร์ตกองทุนรวมไปพร้อมกัน โดยในแผนจะได้

 • ความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพอย่างละ 660,000 บาท
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 • เบี้ยชำระรวมต่อปีที่ปีละ 60,000 บาท หรือประมาณเดือนละ 5000 บาท
 • เบี้ยไม่จ่ายทิ้ง หลังหักค่าใช้จ่าย จะมีส่วนไปลงทุนในกองทุนรวม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 • สร้างกองทุนสำรองยามเกษียณได้

นอกจากนี้ด้วยความยืดหยุ่นของประกันควบการลงทุน (Unit Linked) ยังจะทำให้คุณสามารถที่จะ

 • วางแผนหยุดชำระเบี้ยบางปีได้
 • วางแผนหยุดชำระเบี้ยหลังเกษียณ (เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพแต่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะสูงขึ้นอย่างมากสำหรับประกันสุขภาพแบบปกติ)
 • สามารถเพิ่มหรือลดเงินลงทุนในกองทุนได้
 • สามารถถอนกองทุนออกมาใช้ได้ตามมูลค่าที่มีสะสมอยู่

จากตัวอย่าง กรณีลูกค้ารายนี้วางแผนชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยปีละ 5% ณ ตอนอายุ 60 ปีจะมีเงินสะสมในพอร์ตลงทุนประมาณ 1,8xx,xxx บาท

ซึ่งหลังจากนั้นสามารถวางแผนหยุดชำระเบี้ยและให้กองทุนดูแลประกันสุขภาพให้เราได้ไปจนถึงอายุ 99 ปี และมีเงินสำรองไว้ใช้ยามเกษียณ

 

*ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนที่ลูกค้าเลือก และสภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา (ซึ่งจะมีกองทุนแนะนำให้ลูกค้าได้เลือกตามระดับความเหมาะสมในการรับความเสี่ยงการลงทุนของลูกค้าแต่ละท่าน และกองทุนจะได้รับการดูแลโดยทีมงานผู้จัดการกองทุนมืออาชีพของ บลจ AIA ทั้งในประเทศและระดับสากล)

**แบบประกัน Unit Linked สามารถวางแผนได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบและมีความยืดหยุ่นในการวางแผนให้เหมาะสมกับแผนการเงินของลูกค้าแต่ละท่าน แผนเบื้องต้นเป็นแค่ตัวอย่างแนวทางการวางแผน ไม่ใช่แบบประกันสำเร็จรูป แนะนำให้ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของ AIA ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านไป

คำถามที่พบบ่อยของ AIA HEALTH HAPPY

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

 1. การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
   • ไส้เลื่อนทุกชนิด
   • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
   • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือ ความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด

ศึกษาข้อมูลของประกันสุขภาพแผนอื่นๆอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพ AIA