ประกันชีวิต AIA

ประกันชีวิต AIA แบบไหนดี

ทำประกันชีวิตแบบไหนดี ในปี 2566 นี้ AIA ประกันแบบไหนให้เราเลือกวางแผนการเงินให้เราบ้าง ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับโจทย์หรือเป้าหมายทางการเงินของเราเองว่าต้องการทำประกันชีวิตเพื่ออะไร เช่น วางแผนค่ารักษาพยาบาล เก็บออม ลดหย่อนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนคุ้มครองชีวิต คุ้มครองค่าความสามารถ หรือวางแผนมรดก เป็นต้น

เมื่อเราทราบเป้าหมายของเราเองแล้วว่าต้องการเน้นผลประโยชน์หรือความคุ้มครองรูปแบบไหนในปัจจุบัน จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำประกันชีวิตในรูปแบบไหนอีกที ซึ่งตรงนี้สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินให้ช่วยวางแผนได้

ประกันชีวิต คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำคัญ ที่จะเป็นตัวสร้างรากฐานและความมั่นคงทางการเงินที่สำคัญให้กับผู้คน เป็นสัญญาว่าบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองหรือจ่ายเงินชดเชยจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือ เมื่อผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

อ้างอิงจาก : คปภ

ข้อดีของการทำประกันชีวิต

 1. สร้างความคุ้มครองและความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเราเองครอบครัวและสังคม ไม่กลายไปเป็นภาระทางการเงินให้กับผู้อื่นในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิด และยังช่วยให้คนที่เราต้องดูแลยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในวันที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น
 2. สร้างวินัยในการเก็บออมอย่างเป็นระบบทำให้มีเงินเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคต
 3. สามารถนำมาใช้ในการวางแผนและการลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 100,000 บาท สำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป และ 200,000 บาท สำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ
 4. ได้ผลประโยชน์ของการลงทุนให้เงินเติบโต จากประกันชีวิตควบการลงทุนที่จะมีเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม ทำให้เงินเก็บเงินออมของเราได้มีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

ทำประกันชีวิตที่บริษัทไหนดี ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่เลือก AIA

 1. เป็นผู้นำของวงการการเงินและประกันชีวิต มีความมั่นคงทางการเงินสูง มีสินทรัพย์ในไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท พร้อมบริษัทในเครือทั่วทั้งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
 2. มีความเป็นมืออาชีพสร้างความมั่นใจในการดูแลเรื่องความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าคนไทยมายาวนานกว่า 80 ปี และกว่า 100 ปีในระดับโลก
 3. เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นของตัวเองทำให้มั่นใจได้ว่าเงินของลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างมั่นคงและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามเป้าหมายของชีวิต
 4. เป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมการประการที่จะเข้ามาช่วยให้เรื่องของการเงิน การประกันและ life style ของลูกค้าสะดวก ปลอดภัยและครบวงจรเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น
 5. มีสินค้าที่หลากหลายและสามารถดูแลครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนการเงิน การออม และ การลงทุน ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 6. มีทีมงานตัวแทนที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนมากที่สุด ในอุตสาหกรรมการเงินทั้งประเทศ
 7. มีเงินสำรองประกันภัยสูงและสามารถรับความเสี่ยงของการทำประกันต่อหนึ่งรายชีวิตได้สูงสุดถึง 1000 ล้านบาท
 8. มีโปรแกรมพิเศษและเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายที่จะมาช่วยดูแลเรื่องการเงินและสุขภาพของลูกค้าได้อย่างครบองค์รวม ได้แก่ Vitality, Medix, AIA Prestige

ประกันชีวิต AIA มีแบบไหนบ้าง

สำหรับประกันชีวิตจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ประกันชีวิตพื้นฐาน และประกันชีวิตพิเศษ ดังนี้

ประกันชีวิตพื้นฐาน

1.ประกันแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

เป็นประกันที่เน้นในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก ไม่มีเงินสะสม สำมารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง และระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามความเหมาะสมกับภาระทางการเงิน คนที่เราต้องดูแล หรือภาระนี้สินที่เรามีอยู่ได้ ข้อดีคือ สามารถเรียกความคุ้มครองที่สูงได้โดยใช้ค่าเบี้ยที่ถูก แต่ก็แลกมาด้วยข้อเสียคือการไม่มีเงินสะสมและเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ความคุ้มครองก็จะหมดลงไป

2.ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)

ประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตระยะยาว เช่น 90 ถึง 99 ปี โดยสามารถชำระเบี้ยแค่ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 10-20 ได้ ซึ่งประกันในรูปแบบนี้จะเริ่มมีเงินสะสมหรือมูลค่ากรมธรรม์ แต่ก็ยังสามารถให้ความคุ้มครองที่สูงโดยที่ใช้เบี้ยต่ำ

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีคนอยู่ในความดูแล นำมาวางแผนเป็นเครื่องมือคุ้มครองค่าความสามารถได้ หรือสามารถนำมาวางแผนในเรื่องของการส่งต่อมรดก หรือส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกันรูปแบบนี้ยังมีมูลค่าสะสมหรือมูลค่ากรมธรรม์จึงเป็นเงินสำรองอีกก้อนสำหรับใช้จ่ายในอนาคตได้

3.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)

เน้นการออมเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ รวมถึงได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย และสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ จึงนิยมนำมาวางแผนการออมเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ ไม่ต้องการความเสี่ยงหรือผันผวนจากการลงทุน เช่น การเก็บเงินและลดหย่อนภาษีในระยะกลางหรือระยะยาว การเก็บเงินไว้ให้ลูกในอนาคต หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้เอาประกัน เช่น เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ แม้ว่าเราจะยังเก็บเิงนไม่ได้ครบตามเวลา แต่ก็จะได้ทุนประกันมาให้กับคนในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสะสมทรัพย์ AIA

4. ประกันแบบบำนาญ (Annuities Insurance)

เป็นประกันรูปแบบที่เน้นการออมเงินระยะยาวเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ และจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากแบบประกันทั่วไปสูงถึง 200,000 บาท และสามารถสูงได้ถึง 300,000 บาทกรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีจากประกันทั่วไป 100,000 บาทแรก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ และต้องการได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันบำนาญ AIA

ประกันชีวิตพิเศษ

1. แบบประกันควบการลงทุน (Unit Linked)

เป็นประกันที่มีส่วนผสมของการประกันความเสี่ยงและการลงทุนไปในตัว มีลักษณะของความยืดหยุ่นสูงให้อิสระในการวางแผนวงเงินความคุ้มครอง ค่าเบี้ยที่ชำระ ระยะเวลาในการชำระเบี้ย และระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง ทำให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นไหมที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันแบบทั่วไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันควบการลงทุน Unit Linked AIA

2. แบบประกันชีวิตผู้สูงอายุ

จะเป็นประกันแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มสมัครทำได้ในช่วงอายุ 50-70 ปี แต่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ สามารถสมัครทำได้โดยไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อาจมีประวัติโรคประจำตัวหรือสุขภาพไม่แข็งแรง เพื่อสร้างความคุ้มครองชีวิตหรือสร้างมรดกให้ลูกหลาน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประกันชีวิต AIA แบบเน้นความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สำหรับการทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนั้นจะลดหย่อนภาษีได้หลายส่วนได้แก่

 1. เบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปและเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยประกันชีวิตที่นำมาลดหย่อนภาษีส่วนนี้ได้ ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life), ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term), ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment), ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)
 2. ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งหากยังไม่ได้ลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันแบบทั่วไป จะสามารถนำไปใช้สิทธิของประกันทั่วไป 100,000 บาทแรกได้ ทำให้สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
 3. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต AIA ปี 2566

การทำประกันชีวิตร่วมกับประกันสุขภาพ

หากเราต้องการทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิต ตามกฎหมายจะถือว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติม จึงจะต้องมีประกันชีวิตซึ่งจะถือว่าเป็นสัญญาประกันชีวิตหลักอยู่ด้วย หากเน้นเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองด้านสุขภาพก็จะนิยมทำคู่กับประกันชีวิตหลักที่เบี้ยประกันราคาถูกและสามารถให้ความคุ้มครองได้ระยะยาว แบบที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นแบบตลอดชีพ (Whole Life) หรือหากบางท่านต้องการสะสมเงินและการลงทุนในตัวด้วยก็อาจจะเลือกคู่กับแบบ Unit Linked ได้ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันชีวิตประกันสุขภาพ