Category Archives: ประกันโรคร้ายแรง

AIA CI CARE

AIA CI CARE

แผนประกันโรคร้ายแรง AIA CI CARE ให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เมื่อตรวจพบจะจ่ายเงินก้อน ให้ความคุ้มครองคุณได้อย่างครอบคลุม

ประกันโรคร้ายแรงนั้น สำคัญแค่ไหน?…

ทั้งที่ก็เสนอและขายตัวนี้อยู่ประจำแต่หลิวยังไม่ค่อยได้พูดถึงประกันตัวนี้เท่าไหร่ตัวที่ว่าก็คือ “ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง”

AIA CI SuperCare

AIA CI SUPERCARE

แผนประกันโรคร้ายแรง AIA CI SUPERCARE ประกันโรคร้ายแรงรูปแบบใหม่เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา เบี้ยไม่จ่ายทิ้ง ชำระเบี้ยระยะสั้นแต่ให้ความคุ้มครองได้ถึงอายุ 99 ปี

AIA CI PLUS

AIA CI PLUS

แผนประกันโรคร้ายแรง AIA CI PLUS ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีพบโรคร้ายและเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครองสูงด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำมาก เพิ่มความอุ่นใจให้กับคนที่เรารัก