AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

 AIA ISSARA PRESTIGE PLUS คือ ประกันควบการลงทุน (Unit Linked) จาก เอไอเอ ที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูง เริ่มต้นความคุ้มครองที่ 10 ล้านบาทเป็นต้นไป มาพร้อมกับความคุ้มครองทุพพลภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน และมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับรูปแบบการวางแผนต่างให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงของชีวิต

ศึกษาแผนประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงเพิ่มเติมได้ที่ : AIA PRESTIGE

จุดเด่นของแผนประกัน AIA ISSARA PRESTIGE PLUS

  • วางแผนความคุ้มครองได้ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
  • ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ทุกช่วงของชีวิต เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอน เงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
  • เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง โดยเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย AIA
  • เพิ่มผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ความอุ่นใจในแผนการเงิน แม้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก็จะยังมีเงินก้อนดูแลตัวเอง ให้แผนการเงินไม่สะดุด ไม่เป็นภาระทางการเงินกับคนในครอบครัว
  • วงเงินการสมัครแบบไม่ตรวจสุขภาพสูงสุด 50 ล้านบาท

แผนประกัน AIA ISSARA PRESTIGE PLUS เหมาะกับใคร

  1. คุณลูกค้าที่ต้องการแผนประกันชีวิตและทุพพลภาพวงเงินความคุ้มครองสูงในค่าเบี้ยประกันที่คุ้มค่า
  2. ลูกค้าที่ต้องการแผนการเงินที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ตามช่วงเวลาของชีวิต
  3. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นลูกค้า AIA PRESTIGE CLUB แม้เบี้ยประกันภัยจะไม่ถึง 250,000 บาท