AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

CI SUPERCARE PRESTIGE

        AIA CI SUPERCARE PRESTIGE คือ ประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักมั่นใจและหมดกังวลในทุกช่วงของชีวิต ด้วยความคุ้มครองที่สูง วางแผนช่วงระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ (10 หรือ 20 ปี) ด้วยเบี้ยในราคาพิเศษ

ศึกษาแผนประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงเพิ่มเติมได้ที่ : AIA PRESTIGE

ข้อดีของแผนประกัน AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

 • แบบประกันภัยหลักที่คุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางรวม 18 โรค/การรักษา
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษ
 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อุ่นใจกับเงินสำรองค่ารักษาโรคร้ายแรงที่มากพอ เลือกรับความคุ้มครองตั้งแต่ 5 ล้านบาท
  หรือสูงสุดถึง 15 ล้านบาท
 • มีเงินสะสม (มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)
 • รับสิทธ์พิเศษสมาชิก AIA PRESTIGE CLUB แม้เบี้ยประกันภัยจะต่ำกว่า 250,000 บาท

AIA CI SUPERCARE PRESTIGE เหมาะกับใคร

 1. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนความคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง ลดหย่อนภาษีและเงินสะสมไปในตัว ในวงเงินความคุ้มครองที่สูง 5-15 ล้านบาท โดยสามารถวางแผนการชำระเบี้ยได้คงที่ ในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่คุ้มครองได้ตลอดชีวิต (จนถึงอายุ 99 ปี)
 2. สามารถรับสิทธิ์ลูกค้า AIA Prestige Club ได้แม้ชำระเบี้ยไม่ถึง 250,000 บาทต่อปี
 3. สามารถวางแผนสวัสดิการคุ้มครองเรื่องโรคร้ายแรงและสะสมเงินให้กับบุตรหลานหรือคนที่คุณรักได้ ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า