UNIT LINKED ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA

แผนประกันชีวิตควบการลงทุน AIA UNIT LINKED ทางเลือกใหม่ของการวางแผนการเงิน กับความความยืดหยุ่นในการวางแผนประกันที่มากกว่า ผลประโยชน์ที่หลากหลายกว่า ให้การวางแผนการเงินลงตัวสำหรับลูกค้าแต่ละท่านมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันและความคุ้มครองไปได้ตามช่วงจังหวะของชีวิต และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อให้แผนการเงินของเรามีทั้งความมั่นคงพร้อมกับความมั่งคั่งไปด้วยกัน

Unit Linked AIA

ศึกษาแผนประกันชีวิตแบบอื่นเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันชีวิต AIA แบบไหนดี

Unit Linked หรือ ประกันควบการลงทุน คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองและการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่ได้การันตีผลตอบแทน แต่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการจากกองทุนรวมที่ลูกค้าเป็นคนเลือกลงทุน

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

โดยเบี้ยที่ลูกค้าจ่ายจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน

 • ส่วนแรกจะถูกหักไปเป็นค่าการประกันภัย
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆในกรมธรรรม์
 • เบี้ยจากส่วนที่ถูกหักค่าใช้จ่ายแล้วจะถูกนำไปลงทุนในหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้

ข้อดีของ Unit Liked

 1. ตอบโจทย์การวางแผนการเงินได้รอบด้าน ทั้ง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ การลงทุน
 2. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วๆไป
 3. ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายกองทุนโดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมหลายที่ และสามารถวางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครองได้ในกรมธรรม์เดียว
 4. สามารถเลือกปรับ เพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิต ให้เหมาะสมและความตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต
 5. สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้ โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของทุนประกันชีวิตที่กำหนดไว้
 6. สามารถอน และพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ กรณีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเหลือเพียงพอต่อการหักค่าใช้จ่ายการประกันภัย
 7. สะดวกในจัดพอร์ตบริหารจัดการกองทุน ด้วยบริการ สับเปลี่ยนกองทุน และ ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ
 8. มีกระบวนการคัดสรรและติดตามผลการดำเนินของกองทุนรวม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

ข้อด้อยของ Unit Linked

 1. ไม่ได้การันตีผลตอบแทนแบบประกันดั้งเดิม แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการลงทุน โดยความคุ้มครองยังการันตีเหมือนเดิมโดยบริษัทประกัน
 2. เหมาะสำหรับลูกค้าผู้ที่เข้าใจและรับความผันผวนจากการลงทุนได้
 3. ไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นเหมาะสมหรับการวางแผนการเงินระยะยาว
 4. เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของการประกันชีวิตไม่รวมส่วนของการลงทุน

ใครบ้างที่เหมาะกับประกัน Unit Linked

 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ต้องการได้ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุนภายใต้แผนการเงินตัวเดียวกัน
 • ผู้ที่มีความเข้าใจหลักการและรับความผันผวนจากการลงทุนได้ในระดับหนึ่ง และต้องการได้รับผลตอบแทนจากการทำประกันที่สูงกว่า
 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตที่สูงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ Unit Linked บางตัวสามารถเรียกความคุ้มครองได้สูงกว่าแบบประกันทั่วๆไป
 • สำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการวางแผนประกัน เช่น ลูกค้าต้องการความคุ้มครองสูงช่วงที่ลูกยังเล็กและลดความคุ้มครองลงเมื่อลูกโตหรือหลังจากเกษียญแล้ว ซึ่ง Unit Linked สามารถปรับความคุ้มครอง หรือวางแผนหยุดชำระเบี้ยหรือถอนกองทุนออกมาบางส่วนให้เหมาะสมกับภาวะการเงินแต่ละช่วงของชีวิตได้
 • สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนประกันสุขภาพระยะยาว โดยปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเราต้องชำระต่อเนื่องทุกปีเพื่อความคุ้มครอง และมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้น แต่ unit linked จะสามารถวางแผนการออมในกองทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อมาดูแลประกันสุขภาพระยะยาวให้เราตอนสูงอายุได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประกันสุขภาพแบบ UDR

ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked ของ AIA มีแบบไหนบ้าง

ช่องทางการสมัคร

* สมัครได้ผ่านช่องทางตัวแทน ที่มีใบอนุญาตเสนอขาย unit linked ซึ่งต้องมีทั้งใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (จาก คปภ.) และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (จาก ก.ล.ต.)