AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส

       ทางเลือกใหม่ของการวางแผนการเงิน ผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINKED) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อให้แผนการเงินของเรามีทั้งความมั่นคงพร้อมกับความมั่งคั่งไปด้วยกัน

างแผนปกป้องความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง ด้วยเอกสิทธิ์พิเศษจากเหล่าพันธมิตร เหนือระดับแห่งการดูแล