ประกันกลุ่ม AIA

สร้างสวัสดิการประกันกลุ่ม ให้พนักงานด้วย ประกันกลุ่ม AIA ที่สร้างความคุ้มครองทั้ง ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น เลือกทำที่ไหนดี มีราคาเท่าไหร่ให้เลือกบ้าง ศึกษาจากบทความนี้เพื่อวางแผนความคุ้มครองให้พนักงานคนสำคัญกันได้เลย

ประกันกลุ่ม คือ

ประกันกลุ่ม คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการที่หลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

ต้องการศึกษาข้อมูลประกันรายบุคคลอ่านเพิ่มเติมได้ที่

สารบัญ

 1. ประโยชน์ของการทำประกันกลุ่ม
 2. ใครที่สามารถทำประกันกลุ่มได้บ้าง
 3. ประกันกลุ่มมีกี่แบบ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
 4. ข้อมูลสำหรับการออกใบข้อเสนอราคา
 5. วิธีการสมัครและเอกสาร
 6. วิธีการใช้ประกันภัยกลุ่ม
 7. โรงพยาบาลในเครือข่ายของ AIA
 8. ช่องทางการสมัครประกันกลุ่ม
 9. สรุป

ประโยชน์ของการทำประกันกลุ่ม

ประโยชน์ต่อนายจ้าง

  1. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ช่วยส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน
  2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร รักษาและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ
  3. ช่วยควบคุมงบประมาณสวัสดิการด้านสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล
  4. เบี้ยประกันสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้

ประโยชน์ต่อพนักงาน

  1. ง่ายต่อการใช้บริการ ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เพียงแค่ยืน “บัตรประชาชน” เมื่อต้องเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลเครือข่ายของ AIA กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
  2. ใช้เสริมกับความคุ้มครองอื่นๆที่มีอยู่ เช่น ประกันสังคม เพื่อให้ได้ค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่า และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ใครที่สามารถทำประกันกลุ่มได้บ้าง

กลุ่มที่จะสามารถทำประกันกลุ่มได้ต้องมีลักษณะเป็น นิติบุคคล หรือ มีใบทะเบียนพานิชย์ ได้แก่

 • บริษัท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด
 • ร้านค้าที่มีใบจดทะเบียนพานิชย์ (SME)

ประกันกลุ่มที่ไหนดี ทำไมต้อง AIA

ในการเลือกประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการให้พนักงาน ว่าจะทำที่ไหนดี มีหลายปัจจัยที่เราอาจต้องนำมาพิจารณา นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเรา

 1. เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง ด้วยสินทรัพย์เฉพาะในไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท
 2. เป็นมืออาชีพเรื่องการสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรเฉพาะในประเทศไทยกว่า 12,000 องค์กร
 3. มีเครือข่ายสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและคลินิคที่เป็นคู่สัญญากับ AIA มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ : โรงพยาบาลเครือข่ายของเอไอเอ สะดวกต่อการใช้บริการของพนักงาน
 4. บริษัทมีความน่าเชื่อ ทำให้พนักงาน มั่นใจในสิทธิและสวัสดิการของตนเอง
 5. เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน พนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการของท่านได้
 6. มีระบบเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเรื่องการให้บริการและการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ AIA iService
 7. มีทีมงานมืออาชีพดูแลท่านได้ทั่วประเทศ ทีมงานประกันกลุ่ม AIA
 8. พนักงานได้สิทธิ์พิเศษในการเสริมความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเองด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH PLUS ในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นสิทธิ์พิเศษให้เฉพาะกับพนักงานที่อยู่ในองค์กรที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอเท่านั้น

ประกันกลุ่ม AIA มีกี่แบบ ให้ความคุ้มครองเรื่องอะไรบ้าง

ความคุ้มครองที่สามารถทำได้ในประกันกลุ่ม คือ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ ยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าทันตกรรม และ ประกันโรคร้ายแรง ได้อีกด้วย

ซึ่งประกันกลุ่มแบบ package ที่มีของบริษัท AIA ได้แก่

*** แต่ถ้าหากองค์กรมีจำนวนพนักงานมากกว่า 30 ท่าน สามารถให้เราออกแบบความคุ้มครองที่เป็นแผนพิเศษโดยเฉพาะกับองค์กรได้ ติดต่อเราเพื่อทำใบเสนอราคาเป็นเฉพาะกลุ่มหรือองค์กรได้เลยค่ะ

ข้อมูลสำหรับการออกใบข้อเสนอราคา

  1. ชื่อและที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
  2. ลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการ
  3. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และเบอร์โทร หรือช่องทางติดต่อ ของผู้ประสานงาน
  4. ความคุ้มครองที่ทางองค์กรต้องการ
  5. ข้อมูลพนักงาน (ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, ตำแหน่งงาน) ขอเป็นไฟล์ Excel
  6. กรณีองค์กรมีประกันกลุ่มอยู่แล้ว ขอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
   – สำเนาหน้ากรมธรรม์ และความคุ้มครองเดิม
   – ประวัติการเรียกร้องสินไหมในปีที่ผ่านมา

วิธีการสมัครและเอกสาร

  • ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สําหรับนายจ้าง)
  • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
  • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด (ถ้าสมัคร)
  • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของพนักงานโดย พนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
  • ใบสมัครขอเอาประกันของคู่สมรสและบุตร (ถ้าสมัคร)
  • สําเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกํากับรับรองสําเนาถูกต้อง
  • เช็คชําระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จํากัด”

วิธีการใช้ประกันกลุ่ม

  • ปัจจุบันการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่มของ AIA ง่ายเพียงแค่ยื่น “บัตรประชาชน” กับสถานพยาบาลเครือข่ายของ AIA กว่า 500 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย “ไม่ต้องสำรองจ่าย”

ประกันกลุ่ม AIA ใช้ที่โรงพยาบาลไหนได้บ้าง

ลูกค้าสามารถเช็ครายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของประกันกลุ่ม AIA ได้ตามรายชื่อใน link ด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายของ AIA

 

ช่องทางการสมัคร

 • ผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือ ทีมงานประกันกลุ่ม AIAplanner

สรุป

การทำประกันกลุ่ม AIA เป็นการสร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจที่ดีให้พนักงานในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน และทำให้องค์กรลดภาระค่าใช้จ่ายจากสวัสดิการสุขภาพที่ต้องดูแลเอง

ประกันกลุ่ม คืออะไร สำคัญอย่างไร?”