ประกันสุขภาพ AIA [อัพเดท ปี 2566]

ประกันสุขภาพ AIA

รีวิวเปรียบเทียบข้อมูลแผนประกันสุขภาพ AIA [อัพเดทปี 2566] ทั้งราคา ค่าเบี้ย และความคุ้มครองของแผนต่างๆ ว่าให้ความคุ้มครองครอบคลุมแบบไหน แตกต่างกันอย่างไร ข้อดี ข้อด้อย ของแต่ละแบบมาให้ทุกท่านได้พิจารณา เพื่อวางแผนประกันสุขภาพให้กับตัวเอง และคนที่เรารักได้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ดีไว้ดูแล และช่วยบรรเท่าค่าใช้จ่ายในวันที่เจ็บป่วยกันค่ะ

สำหรับประกันสุขภาพอื่นๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

ทำไมประกันสุขภาพต้องบริษัท AIA

 • มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เลือกให้เหมาะสมตามความต้องการทั้งในเรื่องความคุ้มครองและค่าเบี้ย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่าน

 • มีความคุ้มครองให้เลือกครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • พื้นที่ความคุ้มครองสามารถเลือกตั้งแต่ภายในประเทศ ครอบคลุมไปถึงความคุ้มครองแบบทั่วโลก
 • มีโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 300 แห่งเป็นพันธมิตรครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเมื่อเข้ารับการรักษาและบริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา AIA
 • รับสิทธิประโยชน์ จากโครงการ AIA Vitality รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดถึง 25% พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆของบริษัทพันธมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 • มีบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management: PMCM) โดย Teladoc Health ที่มอบบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทั่วโลก
 • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด  25,000 บาท อ่านเพิ่มเติมที่ : ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ก่อนที่จะไปเลือกว่าแผนประกันสุขภาพ AIA ตัวไหนดี อยากให้ทุกท่านได้อ่านบทความเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกประกันสุขภาพกันค่ะ

เปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพ AIA

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ชาย
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หญิง

1. AIA H&S ประกันสุขภาพคุ้มค่า ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

แผนประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันแบบคุ้มค่า ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ให้ค่าห้องสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน

AIA H&S

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผนสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน
 • ค่าแพทย์สูงสุดวันละ 1,000 บาท
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล (เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการพยาบาล) สูงสุด 40,000 บาท ต่อการรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • อายุรับประกัน 11-75 ปี ต่ออายุได้จนถึง 85 ปี

ยกตัวอย่าง กรณีหญิงอายุ 25 ปี ทำแผนความคุ้มครองวงเงินค่าห้อง 5,000 บาท + ประกันชีวิตหลักความคุ้มครอง 100,000 บาท

ค่าเบี้ยรวม 13,630 + 1,631 = 15,261 บาทต่อปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : AIA H&S ประกันสุขภาพ ราคาประหยัด

2. AIA H&S EXTRA ประกันสุขภาพ แบบมี OPD

แผนประกันสุขภาพ AIA H&S EXTRA แบบมี OPD เจ็บป่วยเล็กน้อยก็เบิกได้ เพราะคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอกนอก (OPD)

AIA H&S EXTRA

HS EXTRA OPD

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร สูงสุดวันละ 6,500 บาท
 • ค่าแพทย์สูงสุดวันละ 1,200 บาท
 • ค่าผ่าตัดและหัตถการสูงสุดครั้งละ 120,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา น้ำเกลือ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพยาบาล) สูงสุดครั้งละ 40,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุดปีละ 9,000 บาท
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษสูงสุดปีละ 4,500 บาท

ยกตัวอย่าง กรณีเพศหญิงอายุ 30 ปี ทำแผนค่าห้อง 4,500 มีค่ารักษาพยาบาลแบบ OPD ปีละ 7,000 บาท ถ้าปีไหนไม่ได้เคลมมีเงินคืนพิเศษ 3,500 บาท + ประกันชีวิตหลักความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

ค่าเบี้ยรวม  20,740 + 1,811 = 22,551 บาท

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพแบบมี OPD – AIA H&S EXTRA

3. AIA HEALTH HAPPY ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบ “เหมา เบิ้ล คุ้ม”

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY ให้ความคุ้มครองแบบ “เหมา เบิ้ล คุ้ม” ให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูง ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง และกรณีเป็นโรคร้ายแรง บริษัทจะเพิ่มความคุ้มครองสูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องรวมถึง 4 ปี กรมธรรม์

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย (ยกเว้นหมวดค่าห้อง อาหาร บริการโรงพยาบาล ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่ายากลับบ้าน)
 • ค่าห้อง อาหาร บริการโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 9,000 บาทความคุ้มครอง AIA Health Happy
 • จ่ายค่าพยาบาลประจำวันให้แบบเหมาจ่าย
 • มีผลประโยชน์ให้เลือก 1, 5, 15 หรือ 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้เป็น 2 เท่า ในปีที่ตรวจพบ และต่อเนื่องในปีถัดไปอีก 3 ปี
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • เพิ่มความคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วันต่อรอบปีกรมธรรม์
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละ 2,000 บาท (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

ยกตัวอย่าง กรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปีสุขภาพมาตรฐาน ทำแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท ต่อปี + ประกันชีวิตหลัก จ่ายเบี้ย 20 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

ค่าเบี้ยรวม  ประกันสุขภาพ (21,800) + ประกันชีวิต (1,811) = 23,611 บาท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

4. AIA HEALTH PLUS ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับมนุษย์เงินเดือน

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Plus ที่ออกแบบมาตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน (พิเศษสำหรับพนักงานในองค์กรที่มี ประกันสุขภาพกลุ่มกับ AIA ณ วันที่ยื่นสมัครทำประกัน)  ถึงแม้จะมีสวัสดิการอยู่แต่ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาในปัจจุบัน AIA HEALTH PLUS จึงออกแบบมาเพื่อเติมเต็มกับสวัสดิการที่มีอยู่ ลดความซ้ำซ้อนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในค่าเบี้ยประกันที่ถูกลง

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย มีวงเงินให้เลือกที่ 1, 5 หรือ 10 ล้านต่อปี
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 6 โรคตามที่ระบุ จะเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องกันรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 85 ปี
 • มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาทต่อปี ลดความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่ ทำให้ค่าเบี้ยประกันถูกลง
 • เมื่ออายุครบ 60 ปี จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยอัตโนมัติ (ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่

ยกตัวอย่าง กรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปีสุขภาพมาตรฐาน ทำแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH PLUS แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท ต่อปี + ประกันชีวิตหลัก จ่ายเบี้ย 20 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

ค่าเบี้ยรวม  ประกันสุขภาพ (15,800) + ประกันชีวิต (1,811) = 17,611 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับพนักงานในองค์กรที่มีประกันกลุ่มกับ AIA

5. AIA INFINITE CARE คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา

แผนประกัน AIA INFINITE CARE “คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา” ให้คุณและคนที่เรารักได้มั่นใจในวันที่เจ็บป่วย ว่าจะสามารถเลือกการรักษาที่ดีที่สุดได้จากทั่วโลก

 • คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา
 • เลือกแผนความคุ้มครองได้ 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
 • คุ้มครองยาวนาน ถึงอายุ 85 ปี
 • พื้นที่ความคุ้มครองมีทั้งแบบทั่วโลก หรือ แบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
 • พร้อมผลประโยชน์พิเศษ ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (ผลประโยชน์พิเศษเฉพาะแผน 120 ล้านบาท)
 • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และกรณีฉุกเฉิน

ยกตัวอย่าง กรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปีสุขภาพมาตรฐาน ทำแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายทั่วโลกคุ้มครอง 60 ล้านบาทต่อปี + ประกันชีวิตหลัก (20 PLNP) ส่งเบี้ย 20 ปีคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปีความคุ้มครอง 100,000 บาท

ค่าเบี้ยรวม  ประกันสุขภาพ (49,860) + ประกันชีวิต (1,811) = 51,671 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบคุ้มครองทั่วโลก AIA INFINITE CARE

6. ประกันสุขภาพแบบควบการลงทุน (UDR) เพื่อวางแผนประกันสุขภาพระยะยาว

ประกันสุขภาพแบบควบการลงทุน AIA – UDR

 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม
 • วางแผนจ่ายเบี้ยได้คงที่
 • กำหนดเบี้ยที่ต้องการออมในประกันควบการลงทุนได้
 • การันตีการรับประกันตลอดสัญญา
 • จ่ายเบี้ยรวมน้อยกว่าในระยะยาว
 • วางแผนการหยุดชำระเบี้ย แต่สามารถให้กองทุนมาดูแลความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุ 85 ปี

ยกตัวอย่าง กรณีเพศหญิงอายุ 31 ปี ต้องการวางแผนประกันสุขภาพระยะยาว เพื่อความคุ้มครองจนถึงวัยเกษียณ พร้อมเก็บเงินสำรองไว้ตอนเกษียณอายุ โดยวางแผนชำระเบี้ยในช่วงอายุวัยทำงาน

ความคุ้มครองที่ได้รับ

 • ความคุ้มครองชีวิต 3,500,000 บาท
 • ทุพพลภาพ 3,500,000 บาท

 

 • ค่าห้องวันละ 5,000 บาท
 • ค่าผ่าตัดครั้งละ 100,000 บาท
 • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 40,000 บาท

 

 • ค่าชดเชยวันละ 2,000 บาท

 

 • ชดเชยกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 1,000,000 บาท

 

ชำระเบี้ยประกันรวม 120,000 บาทต่อปี

ตามแผนตัวอย่าง กรณีวางแผนชำระเบี้ย 30 ปี จนถึงอายุ 60 รวมชำระเบี้ยเป็นเงิน 3.6 ล้านบาท แล้วหยุดชำระเบี้ยหลังอายุ 60 ปี  หากกองทุนที่ลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี ณ ตอนอายุ 60 ปี จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองยามเกษียณ โดยที่ตลอด 30 ปีที่ผ่านมามีประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลา 30 ปี

ซึ่งหลังจากหยุดชำระเบี้ย สามารถปล่อยหน่วยลงทุนไว้ลงทุนต่อเพื่อดูแลสัญญาประกันสุขภาพไปได้จนถึงอายุ 80 ปี หรือจะถอนหน่วยลงทุนในกองทุนออกมาเป็นบางส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายตอนเกษียณ (หากหน่วยลงทุนหมดเมื่อไหร่ความคุ้มครองต่างๆก็จะหยุดลง)

หากทิ้งกองทุนนี้ไว้ดูแลประกันสุขภาพโดยไม่เคยถอนหน่วยลงทุนออกมาเลย ณ ตอนอายุ 80 ปีจะมีหน่วยลงทุนสะสมอยู่ประมาณ 8.7 ล้านบาท

* ต้องทำผ่านตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ Unit Linked และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

*** ผลตอบแทนที่แสดงในตารางค่าประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่แทนจริงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทุนและสภาพตลาด ณ ตอนนั้น ซึ่งอาจจะมีความผันผวนระหว่างการลงทุน อาจได้ผลตอบแทนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ได้

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจะมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th > [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]

ประกันสุขภาพคืออะไร

นิยามประกันสุขภาพแต่ละแบบ

 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามจริงแบบเหมาจ่าย เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่ายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ นำมาคิดค่าใช้จ่ายรวมในวงเงินเดียวกัน แต่อาจมีการจำกัดในส่วนค่าห้องต่อวันไว้ ปัจจุบันสามารถเลือกวงเงินผลประโยชน์สูงสุดได้ตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 120 ล้านบาทต่อปี

หวังว่าทุกท่านคงได้ข้อมูลและตัวอย่างคร่าวๆของ แผนประกันสุขภาพ AIA แต่ละแผนกันแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ ประวัติสุขภาพ โรงพยาบาลที่ต้องการใช้บริการ ความคุ้มครองที่ต้องการได้รับ และ Life Style ของแต่ละท่าน หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการทำประกันสุขภาพ LINE เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะ