AIA CI PLUS

AIA CI PLUS

          AIA CI PLUS คือ ประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีจ่ายเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 44 โรค หรือ คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ให้ความคุ้มครองที่สูงโดยการใช้เบี้ยประกันที่ต่ำ ทำให้คนที่เรารักอุ่นใจแม้ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิด

ศึกษาความคุ้มครองโรคร้ายเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันโรคร้ายแรง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ << คลิก

จุดเด่นของแผนประกัน AIA CI PLUS

  1. ให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 44 โรค
  2. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น การฆ่าตัวตาย การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือ ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด
  3. ให้ความคุ้มครองที่สูงได้ด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำ ยกตัวอย่าง ชาย 35 ปีต้องการความคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต 1,000,000 บาท ค่าเบี้ยรวมประกันชีวิตหลักอีก 100,000 บาทแล้วเพียง 3840 + 2430 = 6270 บาท
  4. ให้ความคุ้มครองได้ถึงอายุ 80 ปี
  5. เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

AIA CI PLUS เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการได้ทั้งความคุ้มครองทั้งกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง และกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำ
  • ผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอื่นๆมาแล้ว แต่ต้องการเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงเพื่อไม่ให้แผนการเงินของครอบครัวต้องสะดุด

การสมัครทำประกันหรือรับข้อเสนอ

  1. ติดต่อสมัครทำประกันกับ ตัวแทนประกัน AIA ด้วยช่องทางปกติ
  2. สมัครทำประกันแบบออนไลน์ด้วยระบบ AIA iSign