ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ AIA

ประกันสะสมทรัพย์ AIA ปี 2566 นี้เลือกแบบไหนดี เพื่อวางแผนความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต และสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ให้เป้าหมายของคนที่เรารักได้รับการปกป้อง

ประกันสะสมทรัพย์ หรือ ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันที่มีส่วนผสมระหว่างการประกันชีวิตและการออม ซึ่งจะมีเงินคืนออกมาระหว่างสัญญา และรับเงินคืนเมื่ออยู่จนครบสัญญา และหากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อน บริษัทประกันก็จะจ่ายทุนประกันชีวิตให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือคนในครอบครัวที่เรารัก

ศึกษาประกันชีวิตรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันชีวิต aia มีแบบไหนบ้าง

ข้อดีของประกันออมทรัพย์

  1. ได้ความคุ้มครองชีวิตสร้างหลักประกันให้กับคนในครอบครัว
  2. สร้างวินัยในการออม
  3. ทำให้มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต
  4. ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
  5. ได้สิทธิในการลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาท
  6. ได้รับจำนวนผลตอบแทนที่ชัดเจน

อ้างอิง : ห้องเรียนนักลงทุน SET

ประกันสะสมทรัพย์ของ AIA มีแบบไหนบ้าง

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีฐานรายได้สูงต้องการลดหย่อนภาษี
  • ผู้ที่ต้องการออมเงินพร้อมผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
  • ผู้ที่ต้องการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ และได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน เช่น การเก็บเงินให้ลูกเนื่องจากหากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างการออม ลูกก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นทุนประกันชีวิตที่จะได้มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป

 

ช่องทางการสมัคร