AIA Vitality

เป็นสมาชิก AIA VITALITY ให้ประโยชน์อะไรบ้าง?
1. เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อรับโบนัสสุขภาพ จากแบบประกัน AIA LIFE PROTECTOR 70 หรือ 80
3. เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ จากพันธมิตรของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้
4. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพต่างๆ ของโครงการ
5. เพื่อท้าทายให้ตนเองหันมาดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น