ประกันอุบัติเหตุ PA จาก AIA

ประกันอุบัติเหตุ aia

ประกันอุบัติเหตุ หรือ PA คือ การประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกัน ประสบอุบัติเหตุ ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันหากผู้เอาประกันต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ศึกษาความคุ้มครองแผนประกันอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่

สารบัญ

  • ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุ
  • ทำประกันอุบัติเหตุ ที่ไหนดี
  • ประกันอุบัติเหตุต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร
  • ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ
  • ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์
  • ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
  • แผนประกันอุบัติเหตุแผนต่างๆของ AIA
  • ขั้นตอนการสมัครทำประกันอุบัติเหตุออนไลน์ กับ AIA
  • เอไอเอ แคร์การ์ด หรือ AIA Privilege Care Card คือ
  • สรุป

ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด เป็นเหตุสร้างความเสียหายให้กับ ทรัพย์สิน สุขภาพ หรือาจถึงแก่ชีวิตโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันนี้ การเดินทางโดยใช้ยานต์พาหนะส่วนตัว หรือรถขนส่งสาธารณะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก
โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยในปี 2561 สูงถึง 22,491 รายต่อปี หรือคิดเฉลี่ยเป็น 60 รายต่อวัน

สถิติอุบัติเหตุในไทย

ทำประกัน PA ที่ไหนดี 2566

การเลือกทำประกันอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกจาก

 • บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
 • มีความมั่นคง มีทุนสำรองประกันภัยสูง ประกอบกิจการมาอย่างยาวนาน
 • มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเคลมประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • มีโรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญาครอบคลุมและรองรับการเคลมจากลูกค้า

ส่วนแบ่งการตลาดประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

ประกันอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เฉพาะจากอุบัติเหตุ ส่วนประกันสุขภาพทั่วไปจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว้างกว่า ได้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเรียกได้ว่าเป็นประกันที่คุ้มครองเกือบทุกโรคยกเว้นโรคที่ระบุในเงื่อนไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประกันสุขภาพ AIA ปี 2566

ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าจึงทำให้ประกันสุขภาพโดยทั่วไปมีราคาสูงกว่าประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุจึงมักเป็นตัวเลือกแรกๆของการทำประกันสำหรับผู้เริ่มต้นวางแผนประกันหรือมีงบประมาณน้อย

แต่หากมีงบประมาณและต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า การทำประกันสุขภาพ เสริมด้วยประกันอุบัติเหตุ ก็เป็นวิธีการวางแผนประกันที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสำหรับประกันสุขภาพโดยทั่วไปนั้นจะเน้นความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน ความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก มักจะให้ความคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ซึ่งการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่อง เช่น การกลับมาล้างแผล ทำแผล ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน การทำประกันอุบัติเหตุที่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอกด้วยนั้นเสริมเข้ามาก็จะทำให้ความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุนั้นครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

 1. การเสียชีวิต
 2. สูญเสียอวัยวะ/สายตา
 3. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 4. ถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย
 5. เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 6. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การแท้งลูก
 4. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 5. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
 6. ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม

ข้อยกเว้น PA

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

  1. อาชีพ
  2. อายุ
  3. ความคุ้มครองและความครอบคลุม
  4. จำนวนทุนความคุ้มครองประกัน

แผนประกันอุบัติเหตุแผนต่างๆของ AIA

แผนประกันภัยอุบัติเหตุความคุ้มครองสูง

PA คุ้มครองสูง

แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับคุ้มครองคนในครอบครัว

PA ครอบครัว

แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ

PA ประหยัด

แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

ขั้นตอนการสมัครทำประกันอุบัติเหตุออนไลน์ กับ AIA

 1. แจ้งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครทำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ผู้รับผลประโยชน์ โรคประจำตัวหรือประวัติการเจ็บป่วย ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ แผนประกันที่ต้องการสมัครทำ เป็นต้น
 2. ลูกค้ารับลิงค์ข้อเสนอขายประกันผ่าน SMS หรือ Email
 3. ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลใบนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
 4. ลูกค้าแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนและรูปถ่ายเซลฟี่ตัวเองคู่กับบัตรประชาชน
 5. ลงนามออนไลน์ (E-Signature) และยืนยันการทำประกันด้วยรหัส OTP
 6. ชำระเบี้ยประกันตรงเข้าบริษัทตามช่องทางที่กำหนด เช่น scan QR code ผ่าน mobile banking เข้าบริษัท หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
 7. บริษัทจะจัดส่งเล่มกรมธรรม์ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง Email กรณีเลือกรับเป็น ePolicy

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน online กับ AIA

เอไอเอ แคร์การ์ด หรือ AIA Privilege Care Card คือ

บริการพิเศษที่มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ AIA เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดย

 • บัตรใบเดียวครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทุกกรมธรรม์ที่มีกับ AIA
 • บัตรไม่มีวันหมดอายุ
 • ใช้ได้กับสถานพยาบาลเครือข่ายของ AIA มากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
 • เพียงแสดงบัตร พร้อมกับบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ทางราชการออกให้เพื่อให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับทาง AIA โดยตรง
 • กรุณาพกบัตร AIA Priviledge Care Card นี้ไว้กับตัวเพื่อความสะดวกในการรับบริการหากเกิดอุบัติเหตุ

สรุป

ประกันอุบัติเหตุ เป็นประกันเบื้องต้นที่ทุกคนสมควรจะต้องมีติดตัว เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย หลายครั้งอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดก็เป็นสาเหตุของความเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งยังก่อให้เกิดค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาทได้เลยทีเดียว หลายเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุทำให้ฐานะทางการเงินและอนาคตของหลายๆครอบครัวเปลี่ยนไปตลอดการณ์

ด้วยเบี้ยประกันที่ราคาถูก และให้ความคุ้มครองสูง แถมปัจจุบันยังสมัครได้ง่ายสามารถทำแบบออนไลน์ได้เลย สามารถป้องปกตัวเราและคนที่เรารักได้ด้วยงบประมาณแค่ไม่กี่พันบาทต่อปีค่ะ