ประกันชีวิต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ประกันชีวิตใครควรทำ

ประกันชีวิต คือ สินค้าการเงินชนิดหนึ่ง ที่เป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกัน (ผู้รับประกัน) กับผู้สมัครทำประกัน (ผู้เอาประกัน) ว่าบริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามสัญญาเมื่อเกิดเหตุที่ระบุในสัญญาขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่จนครบตามสัญญา

ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนเงินได้หลากหลาย ทั้งเรื่องของการบริหารความเสี่ยง วางแผนการเก็บออม ช่วยลดหย่อนภาษี หรือวางแผนมรดก เป็นต้น

จำนวนผู้ทำประกันชีวิตในประเทศไทย

แม้ว่าหลายท่านจะทราบแล้วว่าประกันชีวิตมีความสำคัญ และหลายครอบครัวเคยได้รับประโยชน์จากการทำประกันชีวิตมาแล้ว แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้เริ่มวางแผนการทำประกันชีวิต

จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีคนถือกรมธรรม์เพียง 37%เท่านั้น ซึ่งยังนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในแต่ละช่วงวัย ควรทำประกันชีวิตแบบไหนดี

บางท่านคิดว่าการมีประกันชีวิต เป็นเรื่องสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น หรือบางคนอาจคิดว่ารอให้ใกล้ป่วยก่อนถึงคิดที่จะเริ่มทำประกัน จริงๆแล้วประกันชีวิตสามารถทำได้ทุกช่วงวัย เพียงแต่บทบาทของประกันชีวิตในแต่ละช่วงวัยจะมีความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันออกไป

วัยเด็ก

เป็นวัยที่มีโอกาสเจ็บป่วยได้มากกว่าวัยอื่น ประกันที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับใบนี้คือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ารักษาพยาบาล มีราคาสูงมากและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราที่สูงถึง 6 ถึง 8% ต่อปี ถึงแม้ว่าค่าเบี้ยประกันสุขภาพของวัยเด็กจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ช่วยป้องกันไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่โดยไม่คาดคิดในวันที่ลูกน้อยต้องเจ็บป่วย และเป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านยังวางแผนการออมให้ลูกไว้เป็นเงินเพิ่มโอกาสทั้งในเรื่องของการศึกษาและอนาคตของลูกได้

แผนประกันที่แนะนำ :

วัยเริ่มทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว

อีกวัยที่ประกันชีวิตมีบทบาทอย่างยิ่ง นั่นก็คือ วัยทำงาน ซึ่งเป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัว ไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสด ก็เหมาะแก่การเริ่มต้นวางแผนชีวิต โดยที่ประกันชีวิตก็จัดเป็นเครื่องมือทางการเงินตัวแรกที่เราควรทำความรู้จักกันไว้

ลองนึกภาพชีวิตของเราตั้งแต่ แรกเกิด-เรียนจบ-จนทำงานมีรายได้ พ่อแม่มีการเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทางสังคมต่างๆ ถ้าลองคำนวณดูก็นับเป็นจำนวนเยอะมากทีเดียว และเมื่อถึงเวลาของการทำงาน จึงเป็นเวลาที่เราเริ่มสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเอง หากมีอันต้องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานได้ มูลค่าตรงนี้ก็มีอันต้องจบลงไป ยิ่งในบางคนที่ตัวคุณเป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจให้แก่บุคคลอื่น ยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการทำประกันชีวิตจึงจะมาช่วยปกป้องคุ้มครองมูลค่าทางเศรฐกิจนี้ให้แก่เราและครอบครัวของเรานั่นเอง

ในขณะเดียวกันคนโสดหรือคนที่ไม่มีภาระต้องดูแลใคร ในวันหนึ่งหากเราเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุร้ายแรงขึ้น ก็คงไม่อยากเป็นภาระให้ใครดูแลเราเช่นกัน การมีทุนประกันหรือความคุ้มครองไว้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมี เพื่อให้เราพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งป้องกันไม่ให้เราต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน

แผนประกันที่แนะนำ :

วัยสร้างครอบครัว

ในวัยสร้างครอบครัวเราอาจจะต้องมีคนที่เราต้องดูแลหลายคนเช่น ลูก ซึ่งกำลังเติบโตและเราก็เป็นหลักประกันในส่วนของอนาคตและการศึกษาของลูก คู่สมรส ที่ต้องพึ่งพาด้านการเงินซึ่งกันและกัน อีกทั้งพ่อแม่ของหลายๆคนซึ่งเข้าสู่ช่วงวัยชรา อาจจะไม่สามารถหารายได้หรือมีเงินเพียงพอที่จะดูแลตัวเองในวัยชราอาจจะต้องพึ่งพาทางด้านการเงินกับเรา ซึ่งหากทำประกันไว้ก็จะเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเรา ได้แก่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง พิการหรือทุพพลภาพ ไม่สามารถหารายได้ได้เช่นเดิม หรืออาจจะรวมไปถึงกรณีที่เสียชีวิต คนที่เราต้องดูแลต่างๆเหล่านี้ยังจะพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้

ยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันว่า “คนทำไม่ได้ใช้” เพราะทำประกันไว้ เพื่อกรณีเสียชีวิตจะมีเงินทิ้งไว้ให้คนข้างหลังเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว ประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ คุ้มครองให้เราได้หลายด้าน รวมถึงมีเงินสะสมเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ในการออมของเราด้วย ซึ่งตรงนี้สามารถศึกษาแบบประกันเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับตัวคุณเองได้ค่ะ

แผนประกันที่แนะนำ :

วัยมั่งคั่ง

อีกเหตุผลที่วันทำงานควรทำประกันชีวิต ก็เพื่อยามเกษียณของตนเอง เนื่องจากประกันชีวิตบางแบบนั้นจะมีเงินสะสมอยู่ด้วย และการออมที่ต้องชำระเบี้ยเป็นงวดๆปีๆต่อเนื่องไป จึงนับได้ว่าเป็นการสร้างระบบการออมและวินัยการเงินให้เราได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลลัพธ์ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากการออมตั้งแต่วัยที่เรายังทำงาน

อีกประเด็นหนึ่งที่สามารถนำเครื่องมือประกันมาใช้ประโยชน์ได้คือเรื่องของการส่งต่อทรัพย์สิน หรือการส่งมอบให้กับคนที่เรารักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้ให้ ประกันก็จะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่นำมาวางแผนในเรื่องของการส่งต่อมรดกหรือทรัพย์สินที่เรามีให้กับคนที่เรารักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

แผนประกันที่แนะนำ :

ข้อควรรู้อย่างหนึ่งก่อนการซื้อประกัน คือ “ประกันมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ ต้องมีสุขภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทสามารถรับพิจารณาได้ด้วย” ดังนั้น การวางแผนก่อนป่วยประกันช่วยคุณได้นะคะ

ประโยชน์ของประกันชีวิตยังมีอีกมากมาย สามารถสรุปได้ตามรูปค่ะ