ประกันเด็กแบบมี OPD – AIA H&S EXTRA

AIA H&S EXTRA

          ประกันสุขภาพเด็ก แบบมี OPD แผน AIA H&S EXTRA สำหรับวางแผนประกันสุขภาพลูกน้อย หรือเด็กทารกแรกเกิด ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป แผนประกันสำหรับเด็กเหลือให้เลือกใช้บริการไม่มาก แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบัน เพราะลูกน้อยวัยเด็กมีโอกาสเจ็บป่วยสูงมากๆ ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันก็สูงมากๆเช่นกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกการรักษาที่ดีที่สุดให้ลูก และแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ในวันที่ลูกน้อยต้องเจ็บป่วย AIA คือ บริษัทที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจได้ดูแล พร้อมเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

ศึกษาแผนประกันสุขภาพเด็กอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันเด็ก

AIA H&S EXTRA

HS EXTRA OPD

จุดเด่นของแผนประกัน AIA H&S EXTRA

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผนสูงสุด 6,500 บาทต่อวัน
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุด 120,000 บาท
 • ค่ารักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพยาบาล สูงสุด 40,000 บาท ต่อการรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุดถึง 9,000 บาท ต่อปี
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษสูงสุด 4,500 บาท ต่อปี (กรณีไม่มีประวัติเคลมภายในรอบปี)
 • อายุรับประกัน 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุได้จนถึง 85 ปี

ราคา H&S Extra

*ค่าเบี้ยตามตารางเป็นเฉพาะค่าเบี้ยส่วนประกันสุขภาพ ยังไม่ได้รวมค่าเบี้ยประกันชีวิตหลัก

ตัวอย่างการวางแผนสำหรับเด็ก 1 เดือนขึ้นไป

 • แผน AIA H&S EXTRA ค่าห้อง+อาหาร วันละ 4,500 บาท
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ แล็บ บริการพยาบาล ครั้งละ 30,000 บาท ต่อการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ปีละ 7,000 บาท
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีปีไหนไม่ได้เคลม 3,500 บาท
 • ประกันชีวิตหลักความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท (ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี)

สำหรับเด็กชายอายุ 1 เดือน จากความคุ้มครองทั้งหมดค่าเบี้ยรวมเป็นปีละ 61,446 บาท


* ค่าเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเพศและอายุ และจะลดลงตอนน้องอายุครบ 6 ขวบ

ตัวอย่างการวางแผนสำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

 • แผนค่ารักษาพยาบาล AIA H&S EXTRA ค่าห้อง+อาหาร วันละ 6,500 บาท
 • ค่าผ่าตัดครั้งละ 120,000 บาท
 • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นครั้งละ 40,000 บาท ต่อครั้งต่อโรค
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ปีละ 9,000 บาท
 • กรณีปีไหนไม่ได้เคลมมีเงินคืนพิเศษปีละ 4,500 บาท
 • ประกันชีวิตหลักความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท (ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี)

สำหรับเด็กชายอายุ 6 ปี จากความคุ้มครองทั้งหมดค่าเบี้ยรวมเป็นปีละ 26,736 บาท

คำถามที่พบบ่อยของแผน AIA H&S EXTRA

นิยาม ผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) ของ AIA

 • ผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผุ้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
 • ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน