ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

วางแผนสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรด้วยประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก AIA กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการสร้างแผนสวัสดิการให้องค์กร ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 12,000 องค์กรในไทย และ 16 ล้านคนจากทั่วโลก

ดูข้อมูลการสร้างสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันกลุ่ม AIA

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน AIA GPA Continental

เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วย GPA Continental แผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานในองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสวัสดิการประกันกลุ่มจากบริษัท เอไอเอ

ราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

จุดเด่นและความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

  • คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
  • สามารถสมัครได้กับองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากกรณีมึนเมาสุราจ่ายเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 100% โดยไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์
  • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จ่ายเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 100%
  • ถูกฆาตกรรม หรือ ถูกลอบทําร้ายจ่ายเต็มทุนจํานวนเงินเอาประกันภัย 100%
  • จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ/เท้า นิ้วมือนิ้วเท้า สูญเสียสายตา สูญเสียความสามารถการได้ยิน อื่น ๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย จ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

การพิจารณาแบ่งชั้นอาชีพตามลักษณะธุรกิจ

ขั้นอาชีพ 1

คนขายต้นไม้ ทําสวนครัว เพาะต้นไม้ในร้านขายต้นไม้ ซึ่งไม่ใช่การทําสวนขนาดใหญ่หรือไร่นา วิทยาลัย (อาจารย์ และ/หรือ พนักงานประจําสํานักงานทั่วไป) ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกิจการที่คล้ายคลึงกัน การผลิตนาฬิกา เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เกมส์และของเล่นเด็ก รับออกแบบหรือเขียนแบบในสํานักงาน บริการด้านคอมพิวเตอร์ นางพยาบาล สถานพักฟื้น โรงพยาบาล และอื่น ๆ สถานีวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ (รวมถึงโรงภาพยนตร์) หรือ โรงแรม แคดดี้สนามกอล์ฟ พนักงานธุรการในสนามกีฬาให้เช่าหรือสปอร์ตคลับซึ่งไม่รวมโค้ชนักกีฬาและนักกีฬา พนักงานธุรการขายและออกตัวเครื่องบินในสํานักงาน

ขั้นอาชีพ 2

การทํานาทําสวนทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย การทําสบู่ ไขทําสบู่ เทียน และกาว การทําไม้กวาด ทําแปรง เครื่องหวาย และเครื่องจักสาน การทําเครื่องใช้จากงา เขา กระดูกสัตว์ การตีพิมพ์ การหุ้มปก การทําเครื่องปั้นดินเผา การเจียรไน และขัดหิน นักแสดงชาย นักแสดงหญิง การแสดงออร์เคสตร้า และอุปรากร การทําภาพยนตร์ การจัดพิมพ์ โฆษณา ผู้ผลิต และกลั่นสุรา ผลิตภัณฑ์อาหารนม โรงงานบรรจุขวด ซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อาหารสําเร็จรูป และอาหารกระป๋อง รองเท้า สินค้าจําพวกเครื่องหนักเบา เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก การทอผ้า การผลิตผ้า และสินค้าผ้า การบริการซักรีด พนักงานเดินตลาด สถานที่ขายและบริการ ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถ คาร์แคร์ ขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว ผู้จัดนําเที่ยว หรือ ไกด์นําเที่ยว ร้านอาหาร ภัตตาคาร

ขั้นอาชีพ 3

การตัดต้นไม้ใหญ่ ทําป่าไม้ กรดชนิดบางเบา น้ํามันขัดเงา และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ หรือปูนขาว ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ การติดตั้งท่อ การฟอกหนัง การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ (ทําเป็นรูปแบบ เช่น หลังคา) การฟอกหนังเทียม คลังสินค้า และอุตสาหกรรมห้องเย็น ขับขี่หรือ ประจํารถขนส่งไปรษณีย์หรือรับส่งพัสดุภัณฑ์ การผลิตยานยนต์

 

หมายเหตุ

  1. การคิดเบี้ยประกันภัยโดยแบ่งชั้นอาชีพตามตารางข้างต้นดังกล่าว โดยแยกตามลักษณะของธุรกิจหลัก แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาลักษณะของธุรกิจใดๆ จะพิจารณาถึง สภาพแวดล้อม ที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ตั้งของโรงงาน มาตรการความปลอดภัย ประวัติการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การบริหาร ตลอดจนนโยบายของบริษัท โดย ที่อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจตามขั้นอาชีพที่แสดงไว้ตามตารางข้างต้นดังกล่าว
  2. ไม่รับประกันภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง ที่ไม่ได้อยู่บนบก ขึ้นที่สูงมากจากพื้นดิน ลงใต้ดิน ออกนอกชายฝั่งแม่น้ําหรือทะเล เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดหรือสารเคมีติดไฟได้ น้ำมันและ แก๊ส หรือทํางานกลางแจ้งโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก ทํางานกับสัตว์อันตราย รวมถึงคนงานที่ไม่ได้ทํางานประจําเต็มเวลา เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นงานประจํา คนขับรถเครน รถยก หรือขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่นๆในงานการก่อสร้าง หรือขนถ่ายเครื่องจักรหนักกลางแจ้ง ช่างเลื่อยจักร ช่างไฟฟ้าแรงสูง ขึ้นเสาไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้งและช่างซ่อมที่ต้องขึ้นอาคารสูง ทํางานในโรงไฟฟ้าแรงสูง โรงงานปรมาณู ขุดเจาะน้ำมัน ผลิตถ่านโค้ก พนักงานเลี้ยงสัตว์อันตรายในสวนสัตว์ หรือ ใช้อาวุธปืน ระเบิด และอาวุธมีคมในงานประจํา เป็นต้น

 

กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัย

 • ให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 15 – 65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผล
  บังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

2. ระดับขั้นอาชีพ

 • การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 3
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิคซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถเลือกแผนความ คุ้มครองเฉพาะแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล (Without ME) เท่านั้น

3. เบี้ยประกันภัย

  • เบี้ยประกันจะต้องชําระเป็นรายปี และเบี้ยประกันรวมต่อกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

4. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

  • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย และพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนความคุ้มครองขั้นสูงสุดคือแผน 3 เท่านั้น
  • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) และส่งเอกสารทั้งหมดให้กับ เอไอเอ
  • วันที่เริ่มมีผลบังคับของพนักงานใหม่ที่มีสิทธิ์สมัครขอเอาประกันภัย คือ วันถัดไปหลังจาก
   บริษัท ได้รับหลักฐานการสมัครทําประกันครบถ้วนแล้ว

5. การเลือกแผนประกันภัย

  • พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัย และอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทําประกันภัยแผน
   เดียวกันเท่านั้น
  • 1 กรมธรรม์ สามารถกําหนดแผนประกันสูงสุดได้ 3 แผน เท่านั้น

6. ข้อยกเว้น

จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ ซึ่ง เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

  • การทําร้ายตนเอง หรือการพยายามกระทําเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
  • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจลการนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
  • ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  • ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศ ยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดย สายการบิน พาณิชย์ หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสําหรับนายจ้าง และประทับตรายางขององค์กร
 • สําเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
 • สรุปรายละเอียดของพนักงานในแบบข้อมูลพนักงาน แผ่นดิสก์ หรือส่งอีเมล์
 • สําเนาบัตรประชาชนพนักงาน
 • เช็คชําระค่าเบี้ยประกันภัยสั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จํากัด”

สรุป

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA เป็นแผนการสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรที่เน้นเกี่ยวกับเหตุไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุที่มีความคุ้มครองให้ทั้งค่ารักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงานในองค์กรได้ทำงานอย่างมั่นใจและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน