AIA FA PRIME

FA Prime AIA

AIA FA PRIME คือ โครงการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม

พร้อมผลักดันให้ FA PRIME ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC license โดย ก.ล.ต.และใบอนุญาตผู้มีสิทธิขาย Unit Linked โดย คปภ. และส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้วยระบบสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไปสู่การรับคุณวุฒิระดับสากล MDRT และที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมอบรมผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายมั่นคงและน่าสนใจ ที่นอกเหนือจากรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตปกติ

ต้องการศึกษาข้อมูลตัวแทนโปรแกรมอื่นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : สมัครตัวแทนประกันชีวิต AIA

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ AIA FA PRIME

 1. มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และมีรหัสตัวแทนกับเอไอเอ(ออกรหัสตัวแทน ไม่เกิน 12 เดือน)
 2. มีประสบการณ์ทำงานจากที่ทำงานเดิมมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 4. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 5. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

รายได้และค่าตอบแทน AIA FA PRIME

นอกเหนือจากรายได้ของการเป็นตัวแทนแล้ว FA PRIME จะมีรายได้เพิ่มเติมในส่วนของ

 1. แผนรับรองรายได้

  จะถูกพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยเดิม (Average Income) ของผู้สมัคร ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนรับรองรายได้ดังนี้ 

  โปรแกรม AIA FA PRIME

      – เริ่มต้นที่ 30,000 บาท 

      – สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

 2. โบนัสการคงอยู่

  • กรณีที่ตัวแทน FA ทำผลงานตามเป้าหมายของโปรแกรมถึง ณ สิ้นเดือนที่ 6 นับจากเดือนที่เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับโบนัสการคงอยู่ 1 เท่าของแผนรับรองรายได้ 
  • และหากทำผลงานตามเป้าหมายของโปรแกรมถึง ณ สิ้นเดือนที่ 12 นับจากเดือนที่เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับ Performance Bonus อีก 1 เท่าของแผนรับรองรายได้ 
  • ซึ่งการจ่ายโบนัสยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 3. โบนัสความสำเร็จ
  กรณีที่ตัวแทน FA สามารถทำผลงานได้เกินกว่าเป้าหมาย 12 เท่าของแผนรับรองรายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม ตัวแทน FA จะได้รับโบนัส 20% ของส่วนเกินเป้าหมายในแต่ละเดือนจนจบโปรแกรม (12 เดือน)
 4. โบนัสเลื่อนตำแหน่ง

  กรณีที่ตัวแทน FA ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารหน่วย (Assistant Unit Manager) หรือ ผู้บริหารหน่วย (Unit Manager) ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรแกรม ตัวแทนจะได้รับโบนัส 2.5 เท่าของแผนรับรองรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในแต่ละครั้ง

 5. ตั๋วเครื่องบิน MDRT
  ได้รับตั๋วเครื่องบิน ✈ ไป-กลับ เพื่อเข้าร่วมการประชุม MDRT เมื่อพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่เข้าร่วมโปรแกรม
 6. โบนัสก้อนใหญ่ CAREER ACHIEVEMENT BONUS

โบนัสก้อนใหญ่ 5 ล้านบาท สำหรับการติด MDRT และ เลื่อนต่ำแหน่งเป็นผู้บริหารได้ ภายใน 5 ปีแรก นับจากวันที่เข้าร่วมโปรแกรม FA ทั้งนี้การทำผลงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

โบนัส 5 ล้าน AIA
โบนัสตัวแทน AIA 5 ปี 5 ล้าน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนสมัคร iRecruit
 2. รอการแจ้งวันนัดสัมภาษณ์
 3. แจ้งผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
 4. สอบออกใบอนุญาตตัวแทน
 5. เซ็นสัญญาออกรหัสตัวแทน
 6. เข้าร่วมการอบรม