AIA SMART WEALTH PRESTIGE

AIA SMART WEALTH PRESTIGE

          AIA SMART WEALTH PRESTIGE คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว สะสมความมั่งคั่งพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มอีก 150% ของเบี้ยที่ชำระ ด้วยความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท เพื่อวางแผนการลงทุนและส่งต่อความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

 

ดูข้อมูลแผนประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงแผนอื่นๆได้ที่ : AIA PRESTIGE

จุดเด่นของแบบประกัน AIA SMART WEALTH PRESTIGE

  • ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว พร้อมรับจำนวนเงินเอาประกัน 150% ของเบี้ยประกัน
  • รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
  • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป ผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย เอไอเอ
  • วงเงินการสมัครแบบไม่ตรวจสุขภาพสูงสุดที่ 50 ล้านบาท

AIA SMART WEALTH PRESTIGE เหมาะกับใคร

  1. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนระยะยาว โดยไม่ได้ต้องการความคุ้มครองชีวิตที่สูงมาก
  2. ใช้วางแผนการส่งต่อความมั่งคั่ง หรือส่งต่อมรดกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. รับสิทธ์เป็น สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เมื่อมีความคุ้มครองชีวิตที่ 5 ล้านบาทขึ้นไป