AIA SMART SELECT PRESTIGE

SMART SELECT PRESTIGE

          AIA SMART SELECT PRESTIGE คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ที่เน้นเรื่องวางแผนการออมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งความคุ้มครองและโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ มาพร้อมกับความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ทุกช่วงของชีวิต สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงที่ต้องการความคุ้มครอง 10 ล้านบาทขึ้นไป

ดูข้อมูลแผนประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงแผนอื่นๆได้ที่ : AIA PRESTIGE

จุดเด่นของแผนประกัน AIA SMART SELECT PRESTIGE

 • ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเพื่อให้แผนการเงินมีความมั่นคงยิ่งขึ้นได้
 • มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต สามารถ เพิ่ม/ลดความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้
 • รับโบนัสพิเศษของเบี้ยประกันภัยหลักสูงสุดถึง 5% กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปีงวดที่ 10-19 จะได้รับโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก 2% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปีงวดที่ 20 เป็นต้นไป จะได้รับโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก 5%
 • รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10,000,000 บาท
 • มอบสิทธิพิเศษไม่เพิ่มค่าการประกันภัย สำหรับลูกค้าที่สุขภาพต่ำกวามาตรฐานไมเกินขั้น “D”
 • วงเงินการสมัครแบบไม่ตรวจสุขภาพสูงสุด 50 ล้านบาท

 

AIA SMART SELECT PRESTIGE เหมาะกับใคร

 1. คุณลูกค้าที่ต้องการวางแผนการออมสำหรับเป้าหมายที่สำคัญ เช่น การศึกษาลูก หรือ การเกษียณ เพื่อให้มีความคุ้มครองจากประกันให้คนที่คุณรักได้อุ่นใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต
 2. คุณลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตสูงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ต้องการแผนการเงินที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เบี้ยที่ชำระ และวางแผนการหยุดชำระได้ตามความเหมาะสม ตามช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต
 4. รับสิทธิ์พิเศษเป็นสมาชิกลูกค้า เอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆจาก AIA และพันธมิตร