AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE

AIA Infinite Wealth

 AIA Infinite Wealth Prestige คือ ประกันควบการลงทุน (Unit Linked) สำหรับลูกค้าคนพิเศษ ที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลก ได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock และ Wellington Management อีกทั้งกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของคุณไปอย่างเหมาะสม

ซึ่งสามารถนำมาช่วยวางแผนการเงินและพอร์ตฟอลิโอของคุณลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแผนการเกษียณ ปกป้องค่าความสามารถ และวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูข้อมูลแผนประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงแผนอื่นๆได้ที่ : AIA PRESTIGE

จุดเด่นของ AIA Infinite Wealth Prestige

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ย ได้ตามความต้องการทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี
 • สามารถนำมาวางแผนได้ทั้งเรื่อง วางแผนเกษียณ คุ้มครองค่าความสามารถ หรือ ส่งต่อความมั่งคั่งสู่คนที่คุณรัก
 • รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพมาตรฐาน และ 30% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
 • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าจากการหาโอกาสการลงทุนจากทั่วโลกและการะจายความเสี่ยงในการลงทุนไปได้ทั่วโลก
 • สามารถเพิ่มเติมในเรื่องของประกันสุขภาพเพื่อวางแผนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้แผนการเงินมีความมั่นคงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

AIA Infinite Wealth Prestige เหมาะกับใคร

 • กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงที่ต้องการความมั่นคงและมั่งคั่งของพอร์ตทรัพย์สินไปพร้อมกันในตัว
 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการแผนการเงินที่มีความคุ้มครองสูง
 • ลูกค้าที่ต้องการหาผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการหาโอกาสการลงทุนระดับโลก
 • ลูกค้าที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวอยู่แต่ภายในประเทศ
 • ลูกค้าที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกมาช่วยดูแลจัดการแผนการลงทุน เพื่อให้คุณได้มีเวลาโฟกัสกับงานและธุรกิจได้อย่างเต็มที่

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

 1. รับสิทธิ์เป็นสมาชิก AIA Prestige Club ได้สิทธิพิเศษต่างๆของโครงการทั้งในเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเดินทาง การท่องเที่ยว และอื่นๆ
 2. รับสิทธิพิเศษการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (PERSONAL MEDICAL CASE MANAGEMENT : PMCM) จาก MEDIX
 3. สามารถสมัครทำแบบไม่ตรวจสุขภาพในวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 50 ล้านบาท
 4. รับสิทธิพิเศษ NON-LAPSE GUARANTEED ให้ความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง เท่ากับจำนวนปีที่ชำระเบี้ยประกันภัยหลักสูงสุดที่ 20 ปี
 5. รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ (RETIREMENT BONUS) 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 6. รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% สำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพมาตรฐาน และ ส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 30% สำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

 

ตัวอย่างการวางแผนการเงินด้วย AIA Infinite Wealth Prestige

วางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง

InfiniteWealthPlan1

วางแผนการเกษียณ

InfiniteWealthPlan2

สรุป

AIA Infinite Wealth Prestige คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะเข้ามาช่วยให้การวางแผนจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณได้ทั้งความคุ้มครองและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วยโอกาสการลงทุนในระดับสากลจากผู้จัดการกองทุนระดับโลก พร้อมกระจายความเสี่ยงของพอร์ตทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาวางแผนการเงินได้หลากหลายรูปแบบทั้งวางแผนเกษียณ วางแผนคุ้มครองค่าความสามารถ วางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆจากการเป็นสมาชิก AIA Prestige Club อีกมากมาย ทำให้คุณได้มีเวลาโฟกัสกับงานหรือธุรกิจได้อย่างเต็มที่