ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย แบบควบการลงทุน

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

รีวิวการวางแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเด็ก แบบควบการลงทุน AIA HEALTH HAPPY-UDR ที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูง มาพร้อมกับระบบการออมและลงทุนในกองทุนรวม จ่ายเงินก้อนเดียวแต่ให้คุณประโยชน์หลายด้าน ทั้งการป้องกันความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาล การออมและการลงทุนเป็นการเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกไปในคราวเดียวกัน สามารถวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวโดยวางแผนจ่ายเบี้ยแค่ในช่วงเวลาได้

ศึกษาแผนประกันเด็กอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพเด็ก

จะดีหรือไม่หากวันนี้เราสามารถวางแผนประกันสุขภาพเด็กให้ลูกหลานได้เครดิตวงเงินค่ารักษาพยาบาลตลอด 85 ปี ด้วยวงเงินรวมกว่า 425 ล้านบาท* ด้วยการชำระค่าเบี้ยรวมทั้งหมดเพียงแค่ 1.4 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งจ่ายชำระได้ถึง 20 ปี เพียงปีละ 72,000 บาท

*(คำนวนจากวงเงินค่ารักษาปีละ 5 ล้านบาท x 85 ปี)

ที่กล่าวมานี้สามารถวางแผนได้ด้วย AIA Health Happy-UDR ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ “เหมา เบิ้ล คุ้ม” ที่สามารถวางแผนเป็นประกันควบการลงทุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลระยะยาวให้กับลูกได้ โดยการชำระเบี้ยช่วงสั้นๆ เพื่อสร้างกองทุนไว้ดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ลูกไปได้จนถึงอายุ 85 ปี โดยเมื่อชำระเบี้ยครบตามที่วางแผนไว้และกองทุนมีมูลค่ามากพอแล้ว คุณพ่อคุณแม่ สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยได้ ทำให้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานที่ต้องชำระเบี้ยประกันสุขภาพระยะยาวในอนาคต

วงเงินความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย AIA Health Happy-UDR

Health Happy

มีคนไข้เด็กหลายเคส ที่ทำประกันสุขภาพไว้แต่สุดท้ายพอเจ็บป่วยหนักหรือเป็นโรคร้ายแรงก็ต้องย้ายไปรักษาตามสิทธิ์พื้นฐาน เนื่องจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลของแผนประกันเด็กในอดีตนั้น มีค่อนข้างจำกัด และไม่ครอบคลุมมากการรักษาพยาบาลที่มากพอ

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันราคาสูงมากสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไปค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่อครั้งจะอยู่ประมาณ 3-5 หมื่นบาท หากเป็นการเจ็บป่วยหนักขึ้นมาค่าใช้จ่ายอาจจะขึ้นไปถึงหลักแสนหรือหลักล้านบาทได้เลย

ซึ่งแผน AIA Health Happy-UDR ก็จะมาทลายข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้

ด้วยการเพิ่มความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 6 โรคตามรายการ คือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคมะเร็งระยะลุกลาม, การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก, และการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า ก็จะได้วงเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 2 เท่า จากวงเงินที่ทำไว้ ต่อเนื่องกัน 4 ปีกรมธรรม์ 

และมีวงเงิน OPD สำหรับการ ผ่าตัด ล้างไต ฉายรังสี หรือให้ยาเคมีบำบัด ยารักษามะเร็ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับคนไข้ในกลุ่มนี้ แต่ในอดีตไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้หรือมีวงเงินค่อนข้างจำกัด

ดูแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายอื่นเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันเหมาจ่าย

จุดเด่นของประกันสุขภาพควบการลงทุน AIA HEALTH HAPPY – UDR

  • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
  • เบี้ยไม่จ่ายทิ้ง หลังหักค่าใช้จ่าย จะมีส่วนไปลงทุนในกองทุนรวม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
  • สามารถหยุดชำระเบี้ยบางปีได้
  • วางแผนชำระเบี้ยแค่ช่วงเวลาแล้วให้หน่วยลงทุนมาดูแลค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพระยะยาว (Long-Term Health Insurance) ได้
  • สามารถถอนหรือเพิ่มเงินลงทุนได้
  • มีกองทุนสำรองฉุกเฉิน หรือหากวางแผนชำเบี้ยมากพอสามารถวางแผนเป็นเงินเกษียณได้

 

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย HEALTH HAPPY UDR

ค่าเบี้ยในตารางเป็นตัวอย่างค่าเบี้ยแผนประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy – UDR แบบที่รวมประกันชีวิตหลักความคุ้มครองขั้นต่ำที่ 360,000 บาทแล้วอีกทั้งในแผนจะได้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ 360,000 บาทด้วย

ซึ่งในการวางแผนหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการส่วนออมหรือประกันชีวิตหลักที่มากขึ้นสามารถวางแผนค่าเบี้ยกับตัวแทนประกันได้

ราคาประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

ซึ่งการทำประกัน AIA Health Happy-UDR กับประกันควบการลงทุนหรือ Unit Linked นั้นจะสามารถวางแผนได้ค่อนข้างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนได้หลากหลายรูปแบบ จึงจะนำเคสตัวอย่างในการวางแผนมาแสดงเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพเบื้องต้นของการวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกด้วย AIA Health Happy-UDR 

ในตัวอย่างจะเป็นการแสดงการวางแผนเบื้องต้นสำหรับลูกค้าเพศและอายุที่ระบุ ซึ่งลูกค้าแต่ละ เพศ อายุ และระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ปกครองแต่และท่านไม่เท่ากันจึงอาจจะต้องมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนและค่าเบี้ยให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายไป สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและใบอนุญาตผู้แนะนำสินค้า Unit Linked ได้ที่

ตัวอย่างการวางแผนประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ด้วย AIA Health Happy – UDR

ตัวอย่างแผนที่ 1

เด็กทารกเพศชาย วางแผนค่ารักษาพยาบาลปีละ 5 ล้านบาท วงเงินความคุ้มครองตลอดชีพจนถึงอายุ 85 ปีกว่า 425 ล้านบาท วางแผนชำระค่าเบี้ยแบบคุ้มค่าเพียงปีละ 72,000 บาท หรือประมาณเดือนละ 6000 บาท ชำระเบี้ย 20 ปี รวมทั้งสิ้นเพียง 1.4 ล้านบาท เพื่อสร้างสวัสดิการกองทุนค่ารักษาพยาบาลระยะยาวให้ลูกไปได้จนถึงอายุ 85 ปี อีกทั้งมีเงินสำรองและเงินลงทุนสะสมในกองทุนรวมให้ลูกในอนาคต หากพอร์ตการลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5% ตอน 60 ปี จะมีเงินสะสมในพอร์ตการลงทุนประมาณ 2.2 ล้านบาท

หรือในอนาคตหากลูกต้องการจะลงทุนต่อในกองทุนรวมของ AIA ก็สามารถชำระเบี้ยต่อเนื่องได้

ตัวอย่างแผนที่ 2

มอบความรักให้ลูกหลานด้วยกองทุนค่ารักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ตัวอย่างเด็กทารกเพศหญิง วางแผนวงเงินค่ารักษาพยาบาลปีละ 25 ล้านบาท ซึ่งหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (6 โรคตามนิยามระบุ) จะเพิ่มความคุ้มครองเป็น 50 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีกรมธรรม์ และความคุ้มครอง OPD สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไปครั้งละ 2,000 บาทปีละ 30 ครั้ง

อีกทั้ง OPD สำหรับการผ่าตัด ล้างไต ฉายแสง และเคมีบำบัดแบบเหมาจ่าย 

สำหรับเคสนี้จะได้เครดิตวงเงินค่ารักษาพยาบาลรวม 85 ปี ถึง 2,125 ล้านบาท (85 ปี * 25 ล้านบาท) เลยทีเดียว ด้วยการวางแผนใช้เบี้ยประกันรวมตลอดโครงการเพียงแค่ 5 ล้านบาท โดยแบ่งชำระเพียงปีละ 250,000 เป็นเวลา 20 ปี และลูกหลานยังจะได้รับสิทธิลูกค้า AIA PRESTIGE ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มเติม สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี อีกทั้งจะได้ความคุ้มครองในส่วนของชีวิต และกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในวงเงินความคุ้มครองกว่าอีก 10 ล้านบาท

ตัวอย่างกรณีพอร์ตการลงทุนที่ลูกค้าเลือกได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5 % ณ ปีที่ 20 จะมีมูลค่าพอร์ตการลงทุนประมาณ 5.2 ล้านบาท หากหยุดชำระเบี้ยและให้กองทุนดูแลค่ารักษาพยาบาลไปเรื่อยตอนอายุ 60 ปีจะมีหน่วยลงทุนสะสมประมาณ 24 ล้านบาท และยังสามารถดูแลค่ารักษาพยาบาลไปได้เรื่อยๆ

แผนที่แสดงตัวอย่างด้านบนเป็นแผนที่คำนวณจากการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมเฉลี่ยที่ 5% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับกองทุนหรือพอร์ตการลงทุนที่เราเลือก โดยที่บริษัทจะมีพอร์ตการลงทุนแนะนำไว้ให้ลูกค้าลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงและความเหมาะสมในการลงทุน โดยที่จะมีผู้จัดการกองทุนของเอไอเอและผู้จัดการกองทุนพันธมิตรที่ดูแลการลงทุนกองทุนในระดับโลกคอยดูแลการลงทุนให้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนของลูกค้าบรรลุผลตามเป้าหมายที่ลูกค้าได้วางไว้ 

โดยผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตโฟลิโอแนะนำที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ก็มีให้เลือกหลากหลาย ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของลูกค้า

ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจริงก็จะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วง

อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตโฟลิโอแนะนำของ AIA

 

ในการทำประกันรูปแบบนี้จะมีการลงทุนในกองทุนรวมอยู่ด้วย การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน อีกทั้งการวางแผนประกันสุขภาพแบบควบการลงทุนสามารถวางแผนได้ค่อนข้างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนได้หลากหลาย ไม่ใช่แบบประกันแบบสำเร็จรูป แผนเบื้องต้นเป็นแค่ตัวอย่างในการวางแผน หากต้องการวางแผนให้เหมาะสมกับบุตรหลานท่าน สามารถปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนหรือตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ Unit Linked เท่านั้น

(ตรวจสอบรายชื่อผู้แนะนำการลงทุน)

สรุป

การวางแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายควบการลงทุนกับแผน AIA Health Happy-UDR เป็นการวางแผนการเงินที่ให้คุณประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบันและจะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต อีกทั้งได้วางแผนการออมการลงทุนให้ลูกหลานไปด้วยในตัว 

ด้วยความยืดหยุ่นของแผนประกันที่มากกว่า ทำให้สามารถวางแผนช่วงระยะเวลาการชำระเบี้ย วางแผนการหยุดชำระเบี้ยได้ ลดภาระการชำระเบี้ยในระยะยาว โดยเฉพาะช่วงที่สูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบทั่วไปจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่อายุมากขึ้น 

อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมตาม กองทุนหรือพอร์ตที่บริษัทได้จัดไว้ให้เลือกได้ตามระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าแต่ละท่าน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อคุณแม่ที่วิสัยทัศน์ ที่จะวางแผนอนาคตทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกไปจนถึงอนาคต