AIA FA

AIA FA

AIA Financial Advisor (AIA FA) คือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยในหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ที่คุณสามารถกำหนดเอง รวมถึงมีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

โดยที่ปรึกษาการเงินจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ทักษะความรู้ด้านการประกันชีวิต และหลักการทางการเงินในการนำเสนอแผนการประกันภัยรูปแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

ต้องการศึกษาข้อมูลตัวแทนโปรแกรมอื่นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : สมัครตัวแทนขายประกัน AIA

ข้อดีของการเป็น AIA FA

 • ได้ร่วมงานกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของโลก และของประเทศ มีความมั่นคงสูง และดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 80 ปี
 • มีแผนรับรองรายได้ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดถึง 25,000 บาทต่อเดือน* รวมทั้งค่าคอมมิสชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ
 • โบนัสก้อนใหญ่ 5 ล้านบาท สำหรับผลงานระดับคุณวุฒิ MDRT ต่อเนื่องกัน 5 ปี จากวันที่เข้าร่วมหลักสูตร FA
 • หากทำผลงานได้ตามเกณฑ์ ทางบริษัทมีโปรแกรมท่องเที่ยว ต่างประเทศให้อย่างน้อยปีละครั้ง
 • มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ
 • สามารถบริหารเวลาทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้ตาม Life Style
 • เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในระยะยาว และสามารถส่งต่อกับคนในครอบครัวได้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และบุคลิกภาพที่ดี
 4. ออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือ ไม่เคยออกรหัสตัวแทนประกันชีวิตกับเอไอเอมาก่อน

รายได้และค่าตอบแทนของ AIA FA

นอกเหนือจากรายได้ปกติที่ได้จากการเป็นตัวแทนของ AIA แล้ว หากเข้าร่วมโครงการ AIA FA จะมีรายได้เพิ่มเติมในส่วนของ

1.แผนรับรองรายได้

จะถูกพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยเดิม (Average Income) ของผู้สมัคร ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนรับรองรายได้ดังนี้
โปรแกรม AIA FA Standard
– ต่างจังหวัด
เริ่มต้นที่ 10,000 – 25,000 บาท
– กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เริ่มต้นที่ 15,000 – 25,000 บาท

2. โบนัสการคงอยู่

 • กรณีที่ตัวแทน FA ทำผลงานตามเป้าหมายของโปรแกรมถึง ณ สิ้นเดือนที่ 6 นับจากเดือนที่เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับโบนัสการคงอยู่ 1 เท่าของแผนรับรองรายได้
 • และหากทำผลงานตามเป้าหมายของโปรแกรมถึง ณ สิ้นเดือนที่ 12 นับจากเดือนที่เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับ Performance Bonus อีก 1 เท่าของแผนรับรองรายได้
 • ซึ่งการจ่ายโบนัสยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

3. โบนัสความสำเร็จ

กรณีที่ตัวแทน FA สามารถทำผลงานได้เกินกว่าเป้าหมาย 12 เท่าของแผนรับรองรายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม ตัวแทน FA จะได้รับโบนัส 20% ของส่วนเกินเป้าหมายในแต่ละเดือนจนจบโปรแกรม (12 เดือน)

4. โบนัสเลื่อนตำแหน่ง

กรณีที่ตัวแทน FA ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารหน่วย (Assistant Unit Manager) หรือ ผู้บริหารหน่วย (Unit Manager) ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรแกรม ตัวแทนจะได้รับโบนัส 2.5 เท่าของแผนรับรองรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในแต่ละครั้ง

5. ตั๋วเครื่องบิน MDRT

ได้รับตั๋วเครื่องบิน ✈ ไป-กลับ เพื่อเข้าร่วมการประชุม MDRT เมื่อพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่เข้าร่วมโปรแกรม

6. โบนัสก้อนใหญ่ CAREER ACHIEVEMENT BONUS (CAB)

โบนัสก้อนใหญ่ 5 ล้านบาท สำหรับการติด MDRT และ เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารได้ ภายใน 5 ปีแรก นับจากวันที่เข้าร่วมโปรแกรม FA ทั้งนี้การทำผลงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

โบนัส 5 ล้าน AIA
โบนัสตัวแทน AIA 5 ปี 5 ล้าน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร iRecruit
 2. รอแจ้งนัดวันสัมภาษณ์
 3. แจ้งผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
 4. อบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
 5. สอบออกใบอนุญาตตัวแทน
 6. เซ็นสัญญาตัวแทนออกรหัส
 7. เข้าร่วมการอบรมในโปรแกรม