อัตราค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน 2566

ค่ารักษาพยาบาล

จากช่วงโควิดระบาดในช่วงที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีในปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นสูงเป็นหลักหลายแสนถึงหลักล้านบาทได้เลย

นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลจากโควิดแล้ว ค่ารักษาพยาบาลจากโรคอื่นๆในปัจจุบันก็มีราคาสูงไม่แพ้กัน เราจึงได้นำข้อมูลค่าใช้จ่ายของโรคที่พบได้บ่อยมาให้ทุกท่านนำข้อมูลไปวางแผนค่ารักษาพยาบาลและวางแผนประกันสุขภาพเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน

วางแผนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันสุขภาพ

ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชน

  1. ไข้หวัดใหญ่  46,216 – 72,371 บาท
  2. โรคไข้เลือดออก 24,000 – 84,393 บาท
  3. ผ่าต้อกระจก 73,404 – 101,635 บาท
  4. โรคความดันโลหิตสูง 25,722 – 120,298 บาท
  5. โรคแผลในกระเพาะอาหาร 50,000 – 150,000 บาท
  6. ผ่าไส้ติ่ง ราคา 101,930 – 159,720 บาท
  7. ผ่าข้อเข่า 290,598 – 353,520 บาท
  8. ค่ารักษา RSV 50,000 – 100,000 บาท
  9. ติดเชื้อโควิด-19 150,000 – 300,000 บาท

**ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายจริงอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและจำนวนคืนที่ต้องนอนโรงพยาบาล

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19

ค่ารักษาโควิด

จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาในปัจจุบันมีราคาสูงมาก หลายครั้งในการรักษามีอาการรุนแรงไม่เท่ากัน หรือหากมีอาการแทรกซ้อนอาจต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นและจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือกระบวนการรักษาที่พิเศษขึ้นค่ารักษาพยาบาลก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอาจขึ้นไปถึงหลักล้านบาทได้เลยทีเดียว ปัจจุบันประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงในปัจุบันจึงจะเป็นกลุ่ม ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

หากไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพไว้ การเจ็บป่วยร้ายแรงเพียงครั้งเดียว ก็สามารถทำให้เงินที่เราเก็บมาหลายปีต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลเพียงไม่กี่สัปดาห์

จะเป็นการดีกว่าหากเราวางแผนในการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่เราสามารถคาดการได้เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายจากการรักษาในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นเพื่อให้แผนการเงินของเรามีความปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในโรคร้ายแรง และเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมเงินรักษา

ค่ารักษาโรคร้ายแรง

นอกเหนือจากค่าตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว อีกปัจจัยที่จะนำมาวางแผนในการเลือกวงเงินค่ารักษาพยาบาลของประกันสุขภาพก็จะเป็นค่าห้องของแต่ละโรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : อัตราค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน

สามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน เพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข