เกี่ยวกับเรา

AIAPLANNER คือ ทีมงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีจุดเริ่มต้นจาก เภสัชกร 2 คน ที่ให้ความสนใจและมีความต้องการที่จะ วางแผนการเงิน วางแผนการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว

จึงได้เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการวางแผนประกัน ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุด

และมั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และร่วมงานกับบริษัท AIA บริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด ผ่านการประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนาน ผ่านทุกวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ Unit Linked มี บลจ. เป็นของตัวเอง และมีพันธมิตรเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock และ Wellington Management อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และตอบโจทย์ Life Style ของคนในปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และต้องการยกระดับวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ที่ปรึกษาให้กับผู้คนในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง การเก็บออม และการวางแผนการเงิน จากหลักสูตรอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน และการวางแผนประกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจในการวางแผนประกัน วางแผนการออม การลดหย่อนภาษี การวางแผนการเงินส่วนบุคคล จากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ขยายไปสู่ลูกค้าหลากหลายอาชีพและหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการประกันและสุขภาพ ทำให้มีโอกาสได้เข้าไปบริการและแนะนำบอกต่อ จนทำให้มีลูกค้าวางใจให้ดูแลบริการมากกว่า 500 ครอบครัว

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ที่เราได้ตัดสินใจ ผันตัวเองมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพเต็มเวลา เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ทั้งในด้าน ความรู้ บริการ และการวางแผนการเงิน การประกัน ให้ตอบโจทย์กับลูกค้า อย่างครบองค์รวม